Workshop: Beskæftigelsesindsats til borgere med spiseforstyrrelser


Askovhus har gennem de sidste 4 år drevet et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb til borgere med spiseforstyrrelser.
Dén viden og erfaring vil vi gerne dele ud af til interesserede, der arbejder indenfor området. 

Borgere med spiseforstyrrelser, der ønsker at starte på uddannelse eller komme i arbejde, står rigtig tit overfor mange ekstra udfordringer pga. deres sygdom. For at disse borgere kan blive i stand til at håndtere både uddannelse og arbejde vil det ofte kræve indsatser, der rækker udover en ordinær beskæftigelsesindsats.

Askovhus har siden 1994 arbejdet med specialiseret rehabilitering til borgere med spiseforstyrrelser. I 2017 fik Askovhus for tredje år i træk topkarakter af Socialtilsynet, bl.a. fordi vi i Askovhus har et stort fokus på, at bringe vores deltagere tættere på arbejde og uddannelse. 80 % af Askovhus’ deltagere er pt. i gang med enten uddannelse eller beskæftigelse.

Særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb

Gennem de sidste 4 år har Askovhus udviklet og drevet et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, der er blevet til med feedback fra målgruppen og igennem sparring og samarbejde med behandlere, sagsbehandlere og beskæftigelseskonsulenter i sjællandske kommuner.

Gennemgående er det psykiske funktionsniveau og livskvalitet blevet forbedret for de borgere, der har deltaget i beskæftigelsesforløbet. Blandt andet har 90 % af deltagerne oplevet øget afklaring ift. samfund, uddannelse og beskæftigelse gennem forløbet.

Med de erfaringer i bagagen indbyder Askovhus nu til en workshop for at klæde fagpersoner og andre interesserede på til at arbejde med en målrettet beskæftigelsesindsats til borgere med spiseforstyrrelser.

Workshoppen finder sted onsdag d. 17. januar 2018 kl. 8.30-12.30.

Hvordan laver man en målrettet beskæftigelsesindsats?

Målet med workshoppen er at dele konkrete erfaringer på området og give viden og værktøjer til, hvordan man får borgere med spiseforstyrrelser tættere på uddannelse eller arbejde. Workshoppen bliver tilrettet deltagernes behov for viden og relevans i forhold til praksis. Samtidigt vil der blive arbejdet med konkrete cases, som eksemplificerer emnet.

Undervisningen bliver varetaget en psykolog og en socialrådgiver samt Askovhus’ direktør.

Udbytte af workshoppen
o Du får relevant viden om udfordringer og muligheder ift. uddannelse og arbejde til borgere med spiseforstyrrelser
o Du får konkrete værktøjer til, hvordan du iværksætter indsatser for borgere med spiseforstyrrelser
o Du får konkrete eksempler på Askovhus’ erfaringer med facilitering af uddannelses- og beskæftigelsesforløb til borgere med spiseforstyrrelser

Målgruppe
Beskæftigelseskonsulenter, uddannelsesvejledere, socialrådgivere, jobcenterkonsulenter, visitatorer og afdelingsledere i kommuner og regioner eller andre medarbejdere, der møder udfordringer i arbejdet med borgere med spiseforstyrrelse ift. beskæftigelsesindsatser.

Praktisk information
Dato: Onsdag den 17. januar klokken 8.30 til 12.30.
Sted: AskovFonden, Struenseegade 9, 4. sal, 2200 København N.
Forplejning: Kaffe/te, frugt og kage.
Pris: 750 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Tilmelding: kursus@askovfonden.dk

Sidste frist for tilmelding er den 8. januar.