VISO-leverandør

Askovhus er VISO-leverandør

Askovhus er VISO-leverandør indenfor spiseforstyrrelsesområdet. VISO er Socialstyrelsens nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område, og VISO yder gratis rådgivning til både fagfolk og borgere, når der er behov for det.

Som VISO-leverandør vil Askovhus således kunne blive kaldt ud til kommuner i hele landet, hvis de har sager med borgere med en spiseforstyrrelse, hvor VISO vurderer, der er behov for specialviden, rådgivning og eventuel udredning.

Hvis en kommune ønsker hjælp til en sag, skal de kontakte VISO, som efterfølgende vurderer, hvilken type hjælp, der er brug for, og hvem der skal inddrages som leverandør

Som VISO-leverandør bidrager Askovhus også med viden i udviklingsarbejdet omkring nye metoder og indsatser samt deltager i arbejdsgrupper og lignende indenfor spiseforstyrrelsesområdet.