fbpx Feedback Informed Treatment | Askovhus

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment

Behandling der imødekommer dine ønsker og behov

I Askovhus er det vigtigt for os, at det er dig som deltager, der er i fokus. Vi gør os umage for at tilrettelægge en behandling, der imødekommer dine ønsker og behov og øger din livskvalitet.

Derfor er det også afgørende for os at undersøge, om vores samarbejde er meningsfuldt for dig og bringer dig tættere på det liv, du gerne vil leve.

Derfor anvender vi Feedback Informed Treatment (FIT).

Et dialog- og evalueringsredskab

FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der praktiseres gennem to spørgeskemaer: ORS-skemaet (Outcome Rating Scale) og SRS-skemaet (Session Rating Scale). Du kan læse mere om de forskellige psykologiske tests, vi anvender i Askovhus her.

ORS indikerer dit syn på din livssituation, herunder dit personlige velbefindende, forholdet til dine nære relationer, din sociale trivsel (hvordan det er at gå på arbejde, gå i skole mm.).

SRS indikerer dit syn på behandlerrelationen. Det handler om relationen til behandleren, den anvendte metode, hvorvidt indholdet i den terapeutiske samtale er relevant og den overordnede oplevelse af samtalen.

Spørgsmålene i skemaerne er med til at inddrage dig som deltager i din egen behandling og giver dig mulighed for at udtrykke, hvad der opleves som relevant eller mindre relevant at tage fat på i behandlingen. På den måde bliver det nemmere for os som behandlere at justere behandlingen efter dine ønsker og aktuelle behov, så du opnår de forandringer, du ønsker i dit liv. Skemaerne bliver inddraget i begyndelsen og ved afslutningen af alle terapeutiske samtaler. 

Hos AskovFonden er det målet, at de mennesker, som bliver hjulpet, får det bedre. Derfor bruger alle afdelingerne under AskovFonden FIT som metode. Du kan finde mere information om metoden FIT her.

Kvinde taler i telefon

Oplæg og kurser om FIT

Det er muligt at få Askovhus ud at holde oplæg, kurser og workshops om bl.a. Feedback Informed Treatment.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde af oplæg og kurser her.