Dokumentation

Dokumentation

Askovhus’ specialiserede arbejde med mennesker med spiseforstyrrelse er funderet i, og bliver løbende udviklet på baggrund af, ny viden og nye indsigter. Det gør vi for at sikre os, at vores arbejde hele tiden hjælper og støtter de mennesker, som har brug for hjælp i kampen mod spiseforstyrrelse. 

Askovhus følger nationale retningslinjer

Vi lægger os op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger om behandling af spiseforstyrrelser (2021 – udgives snart) samt Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer for rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelse (2015). Begge retningslinjer har direktør i Askovhus, Line Sidenius, medvirket til udviklingen af med afsæt i Askovhus’ viden og erfaringer på området.

Askovhus arbejder med Lovende Praksis

Askovhus arbejder aktivt med ’Lovende Praksis’. Det er et begrebsapparat og redskab til at vurdere og sikre, at en organisations indsatser forventes at skabe positive forandringer og velfærd for de borgere, som bliver hjulpet.

’Lovende Praksis’ er udviklet af Socialstyrelsen og SFI (SFI har skiftet navn og hedder i dag VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), hvor der er identificeret 11 elementer, som kendetegner lovende praksis på det specialiserede socialområde.

I Askovhus arbejder vi systematisk med de 11 elementer. Læs om ‘Lovende Praksis’ her.

Dokumentation hos Askovhus – Assessment Intervention Model

Assessment Intervention Model (AIM) er udviklet i AskovFonden, og bruges i alle fondens afdelinger herunder Askovhus. Modellen bidrager til praksisnært at dokumentere vores arbejde, og til at måle effekten og virkningen af vores indsatser. Den er med til, at vi hele tiden er bevidste om, hvem vores målgruppe er, og hvordan målgruppen udvikler sig på de udvalgte parametre. 

At være bevidste om hvem vi hjælper, og hvilken virkning vores indsats har for målgruppen, gør, at vi kan videreudvikle og målrette vores indsats. Vi er altid nysgerrige på vores arbejde – også de gange hvor vi ikke nødvendigvis får de resultater, som vi forventede. Dokumentation fra AIM bidrager til, at vi med nysgerrige og åbne øjne kan sikre den fortsatte specialiserede kvalitet i vores arbejde. 

AIM i praksis

AIM består af spørgeskemaer, der udfyldes ved opstart i Askovhus, ved afslutning og ca. 1 år efter endt behandling eller rehabilitering. Spørgeskemaerne udfyldes oftest af behandleren under samtalen med den person, som modtager hjælp i Askovhus.

Spørgeskemaet sendes nogle gange via mail til elektronisk udfyldelse hos de personer, der modtager hjælpen. I AIM-spørgeskemaerne stiller vi spørgsmål, som blandt andet giver deskriptiv viden om de personer, vi hjælper. Herunder: alder, køn, sygdomsindsigt, sociale og økonomiske forhold, motivation mv.

Derudover stiller vi efter endt behandling og rehabilitering spørgsmål, der gør det muligt at monitorere og dokumentere virkningen af indsatsen, målt på de forventede forandringsindikatorer. Herunder eksempelvis: spiseforstyrrelsens udtryk, beskæftigelse, relationer, mål og drømme mv.

Dokumentation bliver anvendt på aggregeret niveau og i anonymiseret form, og kun når der er hjemmel og tilladelse hertil, enten i lovgivning eller samtykke.

Hør mere …

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud? Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk