fbpx Dialektisk adfærdsterapi og spiseforstyrrelser | Askovhus

Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk adfærdsterapi

En evidensbaseret behandlingsform

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en evidensbaseret behandlingsform, der er udviklet af den amerikanske professor i psykologi og psykiatri Marsha M. Linehan. Behandlingen blev i første omgang udviklet til at hjælpe mennesker, som led af selvmordstanker og selvskade.

Efterfølgende fandt man ud af, at DAT også er en effektiv metode til at hjælpe mennesker med andre udfordringer. I dag bruges DAT til at behandle flere forskellige former for psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser.

DAT integrerer kognitiv teori og metode samt ideer fra dialektisk filosofi, zenbuddhisme og indlæringsteori.

I dialektisk adfærdsterapi arbejder man hen imod at lære nye færdigheder til at regulere svære følelser. Man arbejder med at færdighederne skal erstatte skadelig og uhensigtsmæssig adfærd (for eksempel spiseforstyrret adfærd) med adfærd, som ikke er skadelig og som på længere sigt vil give mulighed for at leve det liv, man ønsker sig.

Askovhus tilbyder forløb med afsæt i dialektisk adfærdsterapi

Overordnet set arbejder vi med færdighedstræning i gruppe- og individuel terapi.

Gruppeterapi

Når man går i gruppeterapi i Askovhus, mødes man med andre deltagere og modtager fælles undervisning i de færdigheder, vi har fokus på i DAT (se afsnittet om færdigheder gennem DAT).

Man vil typisk gå i en færdighedstræningsgruppe én gang om ugen og have hjemmearbejde for fra gang til gang.

Når man går i færdighedstræningsgruppe, har man altid individuel terapi ved siden af gruppeterapien.

Individuel terapi

Man kan enten have individuel terapi som et supplement til en færdighedstræningsgruppe eller gå i et forløb, der kun består af individuel terapi.

I den individuelle terapi arbejder vi med de specifikke udfordringer, den enkelte har, hvor de sværeste problemer prioriteres først.

Der er fokus på at lave årsags- og løsningsanalyser på de udfordringer, man arbejder med for at få støtte til at lave helt konkrete ændringer.

Hvis man ikke går i en færdighedstræningsgruppe ved siden af, vil der også være fokus på at lære de færdigheder, vi har fokus på i DAT (se afsnittet om færdigheder gennem DAT).

Dialektisk adfærdsterapi og færdigheder

I terapien har vi fokus på fire typer af færdigheder, som deltageren arbejder henimod at opnå.

I gruppeforløbene arbejder vi med alle fire færdigheder, mens vi i de individuelle forløb arbejder mere specifikt mod den eller de færdigheder, som deltageren ønsker og/eller har brug for at gå i dybden med.

De fire typer af færdigheder er:

1. Opmærksomhedsfærdigheder

Disse færdigheder omhandler at lære at identificere og forholde sig til egne følelser og behov og at acceptere dem. Det handler også om at tage stilling til, hvorvidt der skal handles på følelserne og behovene. Der er desuden fokus på at træne nærvær i nuet.

2. Følelsesreguleringsfærdigheder

Disse færdigheder handler om at lære at identificere og regulere følelser samt at forstå sammenhængen mellem de følelser, man har og de handlinger, man gør.

3. Hold-ud-færdigheder

Disse færdigheder omhandler at lære krisefærdigheder, som kan bruges til udholde vanskelige situationer, følelser og tanker uden at handle destruktivt eller ud fra spiseforstyrrelsen.

4. Relationsfærdigheder

Disse færdigheder handler om at lære at være i relationer på en måde, som er konstruktiv. Man lærer også at få sat grænser, værnet om egne værdier og bevaret de relationer, man ønsker, der skal være i ens liv.

Hvem kan få gavn af dialektisk adfærdsterapi?

DAT er en relevant metode for mennesker, som har en spiseforstyrrelse, hvad enten det er anoreksibulimiatypisk spiseforstyrrelse eller BED (tvangsoverspisning).

I Askovhus ser vi spiseforstyrrelser som et udtryk for, at der er noget andet, der enten er, eller har været, svært i livet, og som man håndterer gennem spiseforstyrrelsen. Ved at arbejde med DAT opnår man færdigheder til at håndtere de svære ting på en ny måde.

Du kan læse mere om dialektisk adfærdsterapi på Socialstyrelsens vidensportal.

Kvinde taler i telefon

Oplæg og kurser om DAT

Det er muligt at få Askovhus ud til at holde oplæg, kurser og workshops om bl.a. dialektisk adfærdsterapi.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde af oplæg og kurser her.

two columns style card