Viden om metoder

Viden om metoder

Kendetegnende for vores praksis i Askovhus er, at vi særligt arbejder med to metoder: Feedback Informed Treatment og dialektisk adfærdsterapi. Det er metoder, som både er med til at sikre, at man som deltager får den behandling, der passer til en, og at man lærer nye færdigheder til at regulere svære følelser.

Feedback Informed Treatment

Vi benytter Feedback Informed Treatment (FIT) for at være sikre på, at den enkelte deltager får den behandling, som passer til vedkommendes behov.

Dialektisk adfærdsterapi

Alle indsatserne i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT). Metoden er særligt relevant for mennesker med spiseforstyrrelser.