fbpx Atypisk spiseforstyrrelse - typiske tegn og symptomer | Askovhus

Hvad er atypisk spiseforstyrrelse?

Hvad er atypisk spiseforstyrrelse?

Hvad er atypisk spiseforstyrrelse?

Hvad er atypisk spiseforstyrrelse?

Atypisk spiseforstyrrelse

Når man lider af en atypisk spiseforstyrrelse, betyder det, at man har mange af de symptomer, som gør sig gældende ved anoreksibulimi eller BED, men at man ikke opfylder alle diagnosekriterierne for en af disse sygdomme.

Ofte vil ens tanker og adfærd omkring mad, vægt, krop og udseende fylde utroligt meget. Men det kan både være forskelligt og variere, hvordan det kommer til udtryk ved en atypisk spiseforstyrrelse.

Nogle vil have en meget restriktiv og selektiv spisning, som man ser det ved anoreksi, men måske samtidigt kaste op, som er et symptom ved bulimi.

Selvom man ikke opfylder nogen diagnosekriterier, kan man have det lige så svært med følelser, spisning og relationer som personer, der lider af anoreksi, bulimi eller BED. Det er derfor lige så vigtigt at søge behandling.

Du kan læse mere om atypiske spiseforstyrrelser her.

Behandling af spiseforstyrrelser

Det er aldrig for tidligt at komme i behandling for en spiseforstyrrelse. I Askovhus tilbyder vi forskellige former for behandling til personer med atypisk spiseforstyrrelse og deres pårørende.

Læs mere om terapeutisk behandling målrettet børn og unge (13-17 år)unge og voksne og pårørende.

Kvinde taler i telefon

Søg hjælp og støtte

Hvis du tror, at du – eller en anden – lider af en spiseforstyrrelse, er det vigtigt at søge hjælp.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 35 30 17 45 eller info@askovhus.dk.

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00

Læs mere om de øvrige spiseforstyrrelser