fbpx Dokumentation | Askovhus

Dokumentation af indsatser

Dokumentation af indsatser

Dokumentation af indsatser

Dokumentation af indsatser

Er vores indsatser virkningsfulde?

Askovhus’ specialiserede indsatser til med mennesker med spiseforstyrrelse er baseret på den nyeste viden, indsamlede behandlingsresultater og bedste praksis på området.

Vi justerer løbende vores indsatser på baggrund af ny viden og indsigt for at sikre os, at vores arbejde hele tiden hjælper og støtter de mennesker, som har brug for hjælp.

Derfor indsamler vi også løbende data omkring virkningen af vores indsatser for at dokumentere, om de virker, og få at kunne evaluere på om der er noget, vi kan gøre bedre.

Her på denne side kan du læse mere om vores behandlingsresultater og om de metoder og principper, vi støtter os op af.

Dokumentation hos Askovhus – Assessment Intervention Model

Assessment Intervention Model (AIM) er udviklet i AskovFonden, og bruges i alle fondens afdelinger herunder Askovhus.

Modellen bidrager til praksisnært at dokumentere vores arbejde, og til at måle effekten og virkningen af vores indsatser. Den er med til, at vi hele tiden er bevidste om, hvem vores målgruppe er, og hvordan målgruppen udvikler sig på de udvalgte parametre.

At være bevidste om hvem vi hjælper, og hvilken virkning vores indsats har for målgruppen, gør, at vi kan videreudvikle og målrette vores indsats. Vi er altid nysgerrige på vores arbejde – også de gange hvor vi ikke nødvendigvis får de resultater, som vi forventede.

Dokumentation fra AIM bidrager til, at vi med nysgerrige og åbne øjne kan sikre den fortsatte specialiserede kvalitet i vores arbejde.

two columns style card

AIM i praksis

AIM består af spørgeskemaer, der udfyldes ved opstart i Askovhus, ved afslutning og ca. 1 år efter endt behandling eller rehabilitering. Spørgeskemaerne udfyldes oftest af behandler under samtalen med den person, som modtager hjælp i Askovhus.

Spørgeskemaet sendes nogle gange via mail til elektronisk udfyldelse hos de personer, der modtager hjælpen. I AIM-spørgeskemaerne stiller vi spørgsmål, som blandt andet giver deskriptiv viden om de personer, vi hjælper. Herunder: alder, køn, sygdomsindsigt, sociale og økonomiske forhold, motivation mv.

Derudover stiller vi efter endt behandling og rehabilitering spørgsmål, der gør det muligt at monitorere og dokumentere virkningen af indsatsen, målt på de forventede forandringsindikatorer. Herunder eksempelvis: spiseforstyrrelsens udtryk, beskæftigelse, relationer, mål og drømme mv.

Dokumentation bliver anvendt på aggregeret niveau og i anonymiseret form, og kun når der er hjemmel og tilladelse hertil, enten i lovgivning eller samtykke.

Askovhus følger de Nationale Retningslinjer

Vi lægger os op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger om behandling af spiseforstyrrelser (2021 – udgives snart) samt Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer for rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelse (2015).

Begge retningslinjer har direktør i Askovhus, Line Sidenius, medvirket til udviklingen af med afsæt i Askovhus’ viden og erfaringer på området.

Askovhus arbejder med Lovende Praksis

Askovhus arbejder aktivt med ’Lovende Praksis’. Det er et begrebsapparat og redskab til at vurdere og sikre, at en organisations indsatser forventes at skabe positive forandringer og velfærd for de borgere, som bliver hjulpet.

’Lovende Praksis’ er udviklet af Socialstyrelsen og SFI (SFI har skiftet navn og hedder i dag VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), hvor der er identificeret 11 elementer, som kendetegner lovende praksis på det specialiserede socialområde.

I Askovhus arbejder vi systematisk med de 11 elementer. Læs om ‘Lovende Praksis’ her.