fbpx Blog om spiseforstyrrelse | Askovhus

Blog om spiseforstyrrelser

Askovhus’ direktør Line Sidenius har sin egen blog om spiseforstyrrelser. Her skriver hun jævnligt blogindlæg om forskellige temaer og problematikker inden for spiseforstyrrelser, behandling og rehabilitering.

Du kan blandt andet læse en blog om spiseforstyrrelsens dobbelttydighed, hvor Line skriver om, at ambivalens og motivation ofte er tilstede samtidig hos en person, der kæmper med en spiseforstyrrelse. Du kan også læse om, hvordan en spiseforstyrrelse er et kapløb med tiden, og hvordan man kan blive stærkere af det, der slår en ud.

Se en oversigt herunder.

Det relationelle rum i arbejdet med spiseforstyrrelser

22. 05. 2023

I arbejdet med at hjælpe mennesker med en spiseforstyrrelse spiller relationen mellem behandler og den sygdomsramte en helt central…

Vi skal huske omsorg for pårørende og fagpersoner

02. 06. 2022

Caring for Carers er temaet for dette års World Eating Disorders Action Day, hvor det handler om, hvordan vi kan drage omsorg for dem, der støtter….

Det er en gave, når pårørende inddrages i BED behandling

12. 05. 2021

Det kan være udfordrende at være pårørende til én, der har BED (tvangsoverspisning). Men med indsigt og forståelse kan pårørende være en…

Kan naturterapi være en vej ud af spiseforstyrrelsen?

29. 06. 2020

Arbejdet med den kropslige bevidsthed igennem naturterapi kan øge forståelsen mellem krop, følelser, tanker og…

Den oversete spiseforstyrrelse

27. 03. 2020

40.000 danskere anslås at lide af BED, og dermed er det den mest udbredte spiseforstyrrelse i Danmark. Hvorfor ved så få, hvad BED…

En spiseforstyrrelse er et kapløb mod tiden

03. 06. 2019

Jo længere tid man er syg med en spiseforstyrrelse, jo længere tid skal man ofte bruge på at komme sig. Det er derfor vigtigt at få hjælp…

Familiens styrkelse af færdigheder kan være vejen ud af spiseforstyrrelsen

26. 02. 2019

Det kan være udfordrende for en familie at stå alene med en spiseforstyrrelse. Derfor tilbyder Askovhus hjælp til hele…

Har jeg virkelig behandlet dig sådan?

17. 09. 2018

Mennesker med en spiseforstyrrelse er ofte præget af en overoptagethed af kroppen, samtidig med at kroppens følelser og signaler ignoreres….

Man kan vokse af dét, der lægger en ned

04. 06. 2018

Vi har snakket med flere af Askovhus’ beboere om, hvordan de har udviklet sig gennem at arbejde med…

Når nej også betyder ja – spiseforstyrrelsens dobbelttydighed

01. 06. 2017

Spiseforstyrrelser fremkalder en ambivalens hos den sygdomsramte i forståelsen af deres behov for…

Spiseforstyrret adfærd er selvskade

21. 12. 2016

Spiseforstyrret adfærd er indirekte selvskade, hvor kroppen skades…

Hjemmet som træningsplatform for social rehabilitering

14. 06. 2016

Kernen i Askovhus’ rehabiliterende arbejde med borgere med en spiseforstyrrelse, handler om at give borgeren de nødvendige værktøjer, for at…

Kunstterapi har stort potentiale i behandling af spiseforstyrrelser

04. 03. 2016

Gennem kunstterapi, kan man lære sig selv at kende og sætte ord på ens følelser….

Mangel på målrettede beskæftigelsestilbud bremser rehabilitering

20. 01. 2016

Borgere med en spiseforstyrrelse får ofte kommunale tilbud, som ikke passer til deres…

Er man rask, når vægten viser det rigtige tal?

14. 12. 2015

Mennesker med en spiseforstyrrelse er ikke nødvendigvis raske, når de rammer behandlingens ønskede…

Kommunerne savner viden om svære spiseforstyrrelser

02. 11. 2015

Behovet for hjælp til borgere med en spiseforstyrrelse, er større end det kommunerne kan tilbyde….