VIDEN OM

Viden om

Vil du gerne vide mere om de forskellige spiseforstyrrelser og deres symptomer? Eller leder du efter viden om, hvilke metoder vi anvender i Askovhus eller hvordan vi dokumenterer vores arbejde? Her på siden finder du en oversigt over de forskellige emner inden for spiseforstyrrelser og vores praksis, du kan læse mere om.

Spiseforstyrrelser

I Askovhus vil vi gerne være med til at udbrede viden om spiseforstyrrelser. Det vil vi, fordi vi mener, at der hersker mange stereotyper og stigmatiseringer omhandlende sygdommen og hvem, den rammer.

Rehabilitering

Det er ikke altid, at behandling er nok, når man skal genvinde styrken til at leve et selvstændigt liv efter en svær spiseforstyrrelse. Derfor kan der være behov for at arbejde med rehabilitering som bo- og dagtilbud.

Metoder

Vi arbejder bl.a. med metoden Feedback Informed Treatment for at sikre, at behandlingen, vi tilbyder, lever op til den enkelte deltagers behov. Alle indsatserne tager desuden afsæt i dialektisk adfærdsterapi.

Dokumentation

En af vores vigtigste opgaver er at kunne tilbyde behandling, som virker for de mennesker, der modtager støtten. Derfor udvikler vi hele tiden vores arbejde baseret på ny viden og nye indsigter.

Psykologiske tests

Vi laver psykologiske tests både som opstart til et forløb, og når forløbet afsluttes. Det gør vi for at sikre os, at det er det rette match mellem det, Askovhus kan tilbyde og de udfordringer, deltageren har.