Tilsyn

Socialtilsyn

Askovhus bliver årligt vurderet af Socialtilsyn Hovedstaden. Herunder kan du se den seneste tilsynsrapport fra 2018, hvor Askovhus får 4,9 ud af 5 mulige point i gennemsnit.

 

I deres overordnede konklusion skriver Socialtilsynet, at ”tilbuddet på eksemplarisk vis understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. I lighed med den rehabiliterende indsats bygger hele formålet med tilbuddet på borgernes sundhed og trivsel. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets indsatser og medarbejderens viden i høj grad modsvarer borgernes aktuelle behov.

“Socialtilsynet vurderer ydermere, at borgerne trives i tilbuddet og er tilfredse med den støtte og hjælp, som de modtager. Under tilsynsbesøget observerer socialtilsynet, hvordan borgerne på relevant vis inddrages i beslutninger vedrørende deres hverdag. Ydermere observeres en værdig, respektfuld og anerkendende omgangsform mellem medarbejdere og borgere.”

Socialtilsynet konkluderer derudover, at “….Askovhus tydeligt bærer præg af, at have dygtige, engagerede og erfarne medarbejdere…”, at “…tilbuddet har fokus på samarbejdet med andre relevante sundhedsindsatser således at borgerne tilbydes en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov…” og at “…tilbuddet er optaget af både at tilegne sig ny viden, men også at give viden og erfaringer videre andre professionelle, borgere pårørende og andre interessenter.”

 

Læs hele Socialtilsynets rapport fra 2018 her.

Læs Socialtilsynets rapporter fra tidligere år: 2017, 2016, 2015.

 

Arbejdstilsyn

Askovhus har senest fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet i juli 2016. En grøn smiley betyder, at arbejdstilsynet ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer.

 

 

IMG_6786