fbpx Oplæg om spiseforstyrrelser - Få viden og undervisning | Askovhus
Kvinde viser noget på en tv-skærm

Oplæg og undervisning om spiseforstyrrelse

Kvinde viser noget på en tv-skærm

Oplæg og undervisning om spiseforstyrrelse

Kvinde viser noget på en tv-skærm

Oplæg og undervisning om spiseforstyrrelse

Oplæg og undervisning om spiseforstyrrelse

Få mere viden om spiseforstyrrelser

Har din arbejdsplads eller dit uddannelsessted brug for viden og oplæg om spiseforstyrrelser? Askovhus tilbyder mange forskellige former for oplæg om spiseforstyrrelser, undervisning, tilrettelæggelse af behandling og rehabilitering, metode og meget mere.

Askovhus har mere end 25 års erfaring med spiseforstyrrelser og er VISO-leverandør på voksenområdet. Vi afholder videnssaloner og debatter om forskellige spiseforstyrrelsesrelaterede emner og Askovhus’ direktør, Line Sidenius, skriver jævnligt faglige blogindlæg og medvirker løbende til både udvikling af anbefalinger og retningslinjer på området for både Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om spiseforstyrrelser

Vores oplæg om spiseforstyrrelser er typisk af 1½-2 timers varighed, men vi tager altid udgangspunkt i jeres ønsker.

Vi holder blandt andet oplæg om:

 • Dialektisk adfærdsterapi
 • Teori og praksis ift. spiseforstyrrelser
 • Behandling, både af unge (13-17 år) og voksne
 • Måltidsstøtte og træning
 • Grundlæggende viden om spiseforstyrrelser som BED (tvangsoverspisning), anoreksi, bulimi og atypisk spiseforstyrrelser
 • Vægtøgningsforløb
 • Komorbiditet, f.eks. OCD, personlighedsforstyrrelser, og selvskadende adfærd
 • Pårørende, deres udfordringer og rolle i behandling

Kontakt os og fortæl om jeres ønsker og behov. Vi kommer gerne ud til jer, men vi kan også stille lokaler til rådighed eller afholde det online.

Hvem henvender Askovhus’ oplæg om spiseforstyrrelser sig til?

Vores oplæg henvender sig til alle, der ønsker mere viden om spiseforstyrrelsesområdet. Det kan være skoler, gymnasier, undervisningsinstitutioner og højskoler (undervisere eller studerende) og fagpersonale, der har kontakt med målgruppen i en eller anden udstrækning. Det kan også være, at I som kommunale/regionale medarbejdere eller tilsynskonsulenter har brug for at blive bedre klædt på til at møde jeres borgere med spiseforstyrrelse.

Undervisning – kurser og workshops

Askovhus tilbyder kurser og workshops, som kommer mere i dybden med et emne. Her kan vi skræddersy et kursus eller en workshop i forhold til jeres ønsker og behov, både når det kommer til form og længde. Vi kan f.eks. afholde workshops på 3 timer eller kurser på 1 dags varighed – eller planlægge et forløb på flere kursusdage, evt. fordelt over en længere tidsperiode.

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Grundkursus i spiseforstyrrelser – viden om forskellige former for spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, BED, ortoreksi mv.), hvordan spiseforstyrrelser kan hænge sammen med andre psykiske lidelser og hvilke behandlingstilbud, der er
 • Kursus i dialektisk adfærdsterapi – teoretisk viden og praksis erfaring med at bruge dialektisk adfærdsterapi
 • Kursus i Feedback Informed Treatment (FIT) og dets anvendelse i behandlingen af klienter med en spiseforstyrrelse. FIT er et dialogredskab til at vurdere behandlingseffekt og samarbejdet med klienten
 • Kursus i tilrettelæggelse af behandlingsforløb for BED, anoreksi og bulimi (både gruppeforløb og individuelle forløb)
 • Træning i måltidsstøtte – undervisning i, hvordan man kan støtte personer med spiseforstyrrelser både før, under og efter et måltid
 • Kursus i det rehabiliterende arbejde med mennesker med spiseforstyrrelse

I kurser og workshops arbejder vi ofte med konkrete cases, der tager udgangspunkt i emnet.

Hvem henvender Askovhus’ kurser og workshops sig til?

Vores kurser og workshops henvender sig især til fagpersonale, som arbejder med eller har en kontaktflade til målgruppen. Det kan være, I allerede arbejder specialiseret med spiseforstyrrelser, men har brug for mere viden om et specifikt område eller indsigt i en ny metode.

Det kan også være, at I som kommunale medarbejdere eller sundhedspersonale har brug for at blive skarpere på spiseforstyrrelsens mekanismer.

Kontakt os for at høre mere. Vi kommer gerne ud til jer, men vi kan også stille lokaler til rådighed eller afholde det online.

Kvinde taler foran en stor gruppe mennesker

Kontakt os for at høre mere

Skal vi komme ud og undervise jer eller holde et oplæg om spiseforstyrrelser?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk for at høre mere.