Terapi og øvrige tilbud

Askovhus tilbyder både individuel terapi og gruppeterapi

Spiseforstyrrelse og terapi

I Askovhus har vi mange års erfaring med terapi til mennesker, der lider af en spiseforstyrrelse. Vi tilbyder derfor også en række forskellige former for terapi og andre former for støtte, som du kan læse mere om i nedenstående.

 

Individuel dialektisk adfærdsterapi

Individuel dialektisk adfærdsterapi er for dig, der har en spiseforstyrrelse og eventuelt andre psykiske sårbarheder eller selvskadende adfærd.

I den individuelle terapi arbejder vi målrettet på at komme tættere på det, du gerne vil, og mindske din problemadfærd. Målet med terapien er at skabe et meningsfuldt liv, hvor du udnytter dine kompetencer bedst muligt. Vejen dertil går bl.a. gennem træning og generalisering af færdigheder.

Vi arbejder med udfordringerne i dit liv – både på tanke-, følelses- og handleplan, så du bliver bedre rustet til at opnå målene i dit forløb og fremadrettet kan handle på en mere nuanceret og hensigtsmæssig måde – både overfor dig selv og overfor andre. Læs mere om dialektisk adfærdsterapi her.

 

Færdighedstræning i gruppe

I gruppen bliver du bliver undervist i færdigheder ift. opmærksomhed, relationer og håndtering af følelser og kriser. Gruppen giver dig mulighed for at lære af, og spejle dig i, andre, der måske står over for udfordringer, der minder om dem, du kender fra dit eget liv.

Gruppen er en god platform at påbegynde færdighedstræningen i, da det har vist sig effektivt at træne færdigheder sammen med andre og dele erfaringer og refleksioner med hinanden på gruppeniveau.  Undervisningen suppleres af hjemmeopgaver.

 

Individuel Kunstterapi

Indre lidelse kan komme til udtryk som en spiseforstyrrelse, en personlighedsforstyrrelse, som selvskadende adfærd eller i form af psykosociale vanskeligheder. Et kunstterapeutisk forløb hjælper dig til at finde ind til de svære tanker og følelser, der fylder, og til visuelt at kunne udtrykke det, der er svært eller umuligt at sætte ord på. På den måde bliver du bedre i stand til at gengive og tydeliggøre, hvad du føler, og hvad der er svært. Både over for din omverden og over for dig selv.

 

Koordinations- og motivationssamtaler

Kan være for dig, der har behov for ”et skub i den rette retning” for at komme skridtet nærmere det, du gerne vil. Du kan gennem samtalerne få støtte til og blive motiveret til at arbejde med dine mål og delmål i et tempo, som passer til dig.

 

Social mentor

Har du boet i et botilbud, eller har du været indlagt, kan dét at skulle flytte for dig selv føles som en kæmpe udfordring. Her kan en social mentor vejlede og støtte dig i at håndtere den svære overgang fra beskyttende rammer til et selvstændigt liv.

Erfaringsmæssigt ved vi, hvad der kan være særligt udfordrende for mennesker, der har levet med en spiseforstyrrelse. En social mentor tager hensyn til de behov, du har og kan både støtte dig praktisk og i forhold til at skulle håndtere de følelser, dit nye liv vækker i dig.

 

Superviseret spisning

Er for dig, som har brug for støtte og hjælp til at opbygge og vedligeholde hensigtsmæssige mønstre omkring mad og spisning. Den superviserede spisning kan både foregå i Askovhus eller i dit eget hjem.

Med superviseret spisning, får du hjælp og støtte til, hvordan du kan håndtere de svære situationer, der opstår undervejs og f.eks., hvordan tilbagefaldstrang kan håndteres.