Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde nye anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse. Det forventes, at anbefalingerne kan præsenteres i starten af 2020.

Sidst Sundhedsstyrelsen udgav lignende anbefalinger var tilbage i 2005 med rapporten Spiseforstyrrelser – anbefalinger for organisation og behandling af spiseforstyrrelser, og der er sket markante udviklinger i sundhedsvæsenet siden da, hvor bl.a. kommunerne har fået flere sundhedsopgaver, mens hospitalerne er blevet mere og mere specialiserede på området.

De sidste par år har der også været udsendt nationale kliniske retningslinjer for spiseforstyrrelserne bulimi (Sundhedsstyrelsen 2015) og anoreksi (Sundhedsstyrelsen 2016) samt forløbsprogrammet for børn og unge med spiseforstyrrelse (Sundhedsstyrelsen 2017).

Formålet med at opdatere anbefalingerne er at bidrage til en ensartet høj kvalitet i indsatsen på tværs af faggrupper og sektorer ved at give anbefalinger til det samlede forløb fra tidlig opsporing, udredning, diagnostik og behandling, til sundhedsfaglig rehabilitering og opfølgning.

Endvidere vil anbefalinger til organisering, herunder rolle- og ansvarsfordeling indgå. Anbefalingerne vil omfatte børn, unge og voksne med en spiseforstyrrelse og har fokus på sundhedsfagligt indhold.

Askovhus deltager i arbejdsgruppen

Line Sidenius, direktør i Askovhus, er udpeget til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe på baggrund af Askovhus’ nye behandlingsindsatser til børn og unge (B&U-forløb) og borgere med BED (BED-forløb).

Askovhus har tidligere været aktiv i udarbejdelsen af anbefalinger, både i Socialstyrelsen (Nationale Retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser, 2015) og Sundhedsstyrelsen (Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser, 2017).

Line Sidenius udtaler i forbindelse med arbejdsgruppen:

”Jeg glæder mig til at tage del i udviklingen af en afløser for Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2005, da der virkelig er sket meget i de sidste 14 år. Ønsket med de nye anbefalinger er selvfølgelig at forbedre overgange og samarbejde mellem region og kommune, så man i større grad samtænker behandling og social rehabilitering. Håbet set fra Askovhus’ side er således, at sundhed, sociale forhold og – forhåbentlig også – beskæftigelse i fremtiden tænkes som en helhed, der tilsammen skal sikre bedre vilkår for mennesker med en spiseforstyrrelse.”