SULT Akademiet er en nyetableret, nordisk fagorganisation, som skal kvalitetssikre spiseforstyrrelsesbehandling og rehabilitering i hele Norden. Målet er bl.a. at sikre flere tidlige indsatser og større hjælp til pårørende samt at etablere en ny, specialiseret uddannelse, som kan klæde flere fagpersoner på i forhold til at arbejde med spiseforstyrrelser.

Askovhus’ direktør valgt til bestyrelse

SULT Akademiet udspringer af det velrenommerede Institut for Spiseforstyrrelser/Villa Sult i Oslo, som ledes af professor og psykiater Finn Skårderud.

Netop Finn Skårderud står også i spidsen for det nye SULT Akademiet, hvor han er formand for en styregruppe, som går på tværs af de nordiske lande. Derudover etableres der nationale bestyrelser i Norge, Danmark og, på sigt, i Sverige.

Askovhus’ direktør, Line Sidenius, er blevet valgt til at sidde i SULT Akademiets danske bestyrelse, bl.a. sammen med psykologspecialist Bente Sommerfeldt og sygeplejerske ved Aalborg Universitetshospital, Inger Becker.

Line Sidenius udtaler om det nye SULT Akademiet:

Det er vigtigt, at samarbejde på tværs af landegrænserne i Norden, så vi kan drage bedst muligt gavn af hinandens erfaringer med at arbejde med spiseforstyrrelser. Det gør os i stand til at videreudvikle og i sidste ende højne vores respektive indsatser, så den enkelte bliver mødt med den bedst mulige behandling og rehabilitering.

Samarbejde mellem SULT Akademiet og det etablerede behandlingssystem

Der er ved at blive fundet midler til at finansiere de første SULT-uddannelser, som skal målrettes forskellige faggrupper. SULT Akademiet skal indgå i samarbejder med det etablerede behandlingssystem, og uddannelserne skal først og fremmest være et supplement til fagpersonalets behandlingsbaggrunde.

På sigt tænkes der også nye tiltag til bl.a. pårørende, og alle indsatser skal dokumenteres, så det bliver tydeligt, hvordan den rette indsats gør en forskel og kan betale sig. SULT Akademiet har endnu ikke en hjemmeside, men kan følges på Facebook.

Læs mere om Askovhus

Askovhus tilbyder både behandling og rehabilitering til mennesker med spiseforstyrrelse. Askovhus har bl.a. botilbudbehandlingsforløb til unge med spiseforstyrrelse og til mennesker, der lider af BED (tvangsoverspisning) og meget mere.