fbpx Stadig rigtig god effekt af BED-behandling - Askov Hus

Stadig rigtig god effekt af BED-behandling

Kvinde hos lægen i grå t-shirt

Askovhus har de sidste tre år kunnet tilbyde gratis behandling til mennesker med BED, også kaldet tvangsoverspisning.

Det har kunnet lade sig gøre, fordi Askovhus i denne periode – sammen med seks andre aktører – har modtaget puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle specialiseret behandling til denne målgruppe.

Askovhus har nu afsluttet forløb for de sidste deltagere, som har fået tilbudt behandling i projektperioden. Dermed har i alt 62 mennesker færdiggjort deres behandling i Askovhus.

Behandlingen virker: 87% er diagnosefrie

Indtil nu har vi opgjort resultater fra ca. to tredjedele af behandlingsforløbene, hvor 45 deltagere med tvangsoverspisning har færdiggjort behandlingen i Askovhus. Vi er i gang med at samle data fra alle 62 forløb og se på resultaterne, hvilket vil blive udgivet som en rapport senere på året.

Askovhus har tidligere lavet en opsamling på de foreløbige behandlingsresultater, og ligesom dengang tyder alt stadig på, at behandlingen virker rigtigt godt.

 

De seneste resultater viser nemlig, at hele 87% er diagnosefrie. Dvs. at ud af de 45 personer, som har gennemført behandlingen, så lever 39 nu ikke længere op til diagnosekriterierne for BED.

De 6 personer, som stadig har diagnosen, havde alle BED i sværhedsgraden ’moderat’, og har ved endt forløb nu BED i sværhedsgraden ’mild’.

Alle deltagere, der har gennemført behandlingen, har således reduceret graden af BED.

Mindskede antal overspisninger og bekymringer

Samtlige deltagere har også reduceret antallet af overspisninger, hvilket er en af de væsentlige ting, man kigger på, for at se om man lider af tvangsoverspisning. Her har størstedelen – 33 deltagere – ingen overspisninger ved afslutning af behandlingen. Samtidigt har 95 % af deltagerne 4 eller færre overspisninger i løbet af den seneste måned. Ved opstarten af forløbet havde deltagerne i gennemsnit ca. 14 overspisninger om måneden, så der er generelt set sket en kraftig reduktion.

Tanker om mad, krop og vægt fylder også uhensigtsmæssigt meget for mennesker med spiseforstyrrelser. Derfor spørger vi ind til bekymringer omkring spisning, krop og vægt, for at undersøge om behandlingen har en effekt på tanker og bekymringer, der knytter sig til spiseforstyrrelsen.

De hidtidige behandlingsresultater viser her, at deltagerne har færre bekymringer og negative tanker ved afslutning af behandlingsforløbet. De oplever altså, at spiseforstyrrelsen fylder mindre i deres liv.

Overordnet set kan vi se at alle de deltagere, som har gennemført et behandlingsforløb i Askovhus, oplever at få det bedre – de fleste får det så meget bedre, at de ikke længere har BED-diagnosen, mens de øvrige oplever bedring og reduktion i bl.a. antallet af overspisninger.

Politisk beslutning mangler

Askovhus har nået at hjælpe i alt 62 mennesker med tvangsoverspisning. Men Sundhedsstyrelsen anslår, at mellem 40-50.000 mennesker i Danmark stadigvæk lider af tvangsoverspisning. Fra januar 2022 bliver BED-diagnosen implementeret i det danske sundhedssystem, hvilket betyder, at de mange danskere har krav på at få behandling.

Det offentlige står dog endnu ikke klar med specialiserede behandlingstilbud. Derfor presser Askovhus lige nu på sammen med andre aktører for at få en afklaring på, om de nuværende behandlingstilbud kan fortsætte.

Line Sidenius, direktør i Askovhus, siger om resultaterne:

Det, vi her igen bliver bekræftet i, er at Askovhus’ BED-behandling virker særdeles godt. Det er vi naturligvis glade for, da det betyder, at vi har en rigtig god mulighed for at hjælpe mennesker, som lider af tvangsoverspisning. Det er dog bekymrende, at den gratis behandling, som den her målgruppe, egentligt har krav på, muligvis forsvinder helt, når året rinder ud. Det gør den muligvis, fordi regionerne og kommuner ikke har behandlingen klar, og fordi der ikke er flere puljemidler til at vi, og andre kompetente aktører på feltet, kan fortsætte de behandlingstilbud, der er blevet opbygget i løbet af de sidste tre år. Håbet er dog lysegrønt og vi krydser stadig fingre for, at der findes en god løsning inden året går på held.