I snusepraktik på eget beskæftigelsesforløb

I Askovhus afholder medarbejdergruppen jævnligt udviklingsdage, hvor der er tid til faglig fordybelse og refleksioner over egen praksis. Denne gang blev der kigget godt og grundigt indad. 

I Askovhus mener vi, at det er nødvendigt løbende at indhente vores brugeres feedback på de indsatser og forløb, som de gør brug af. Det er dog også udviklende som fagperson selv at få lidt indblik i og erfaring med, hvordan det opleves at deltage i den undervisning og de interventioner, som er nøje tilrettelagt.

Igennem hele udviklingsdagen har medarbejderne således været kursister på Askovhus’ beskæftigelsesforløb, og der er blevet grublet over egne kompetencer, udfordringer, drømme, barrierer og ressourcer samt erfaret hvad der sker, når læringen også sker via kroppen.

I Askovhus arbejder vi helhedsorienteret med beskæftigelse for borgere med spiseforstyrrelser. Det betyder, at der inddrages boglige, terapeutiske, kropslige og kunstneriske, såvel som kreative metoder. På den måde når vi rundt om sammenhænge og dynamikker mellem spiseforstyrrelse, beskæftigelse og livskvalitet.

Dagen bekræftede mange gode og virksomme elementer ved beskæftigelsesforløbet, men gav også grobund for fremadrettede justeringer, der fortsat vil sikre, at vi er i stand til at gøre vores bedste for vores brugere.