Kvinde kigger ud over havet

Askovhus har i de sidste to år været i gang med at udvikle og tilbyde BED-behandling til mennesker med spiseforstyrrelsen BED (tvangsoverspisning). Det er en del af et fireårigt projekt, hvor i alt 87 mennesker med BED forventes at gennemføre Askovhus’ behandling. Projektet er nu halvvejs, og projektets midtvejsresultater for de først 26 personer peger på, at der en rigtig god effekt af BED-behandling.

85% er ikke længere diagnosticeret med BED

På baggrund af at de første tre behandlingsforløb er afsluttet, kan Askovhus offentliggøre behandlingsresultater og dermed de første konklusioner om effekten af BED-behandling.

De viser først og fremmest, at ud af de 26 deltagere, som har gennemført behandlingen, har 85% ikke længere diagnosen BED. Samtidigt får alle deltagere kraftigt reduceret antallet af overspisninger, og 75% af deltagerne har enten meget få eller ingen overspisninger ved afslutningen af forløbet.

Det tegner et billede af, at Askovhus’ BED-behandling er et virksomt forløb, som formår at hjælpe de mennesker, som deltager.

Behandlerne i Askovhus, som arbejder med projektet, peger selv på, at de gode resultater skyldes flere ting: Bl.a. at Askovhus baserer sin behandling på metoden dialektisk adfærdsterapi, hvor deltagerne lærer færdigheder til at håndtere spiseforstyrrelsen på andre måder, og at de har fundet det meget brugbart.

Behandlerne peger også på koblingen mellem gruppesessionerne, hvor det er muligt at spejle sig i andre mennesker i lignende situationer og de individuelle psykologsamtaler, hvor der også arbejdes med kostdagbog og mekanisk spisning samt at pårørende tilbydes et gruppeforløb.

Deltagernes egen motivation er selvfølgelig også en væsentlig faktor, for det er helt essentielt, at de selv er motiveret for at gå ind og arbejde med de ting, der er svære.

Effekt af BED-behandling kan være langvarig

Askovhus har en hypotese om, at den umiddelbare effekt af BED-behandlingen fastholdes over tid på baggrund af den måde, som forløbet er tilrettelagt på. Dvs. at kombinationen af gruppesessioner, individuel terapi og inddragelse af pårørende kan være med til at gøre effekten af behandlingen længerevarende.

Line Sidenius, direktør i Askovhus, udtaler om resultaterne:

Det er flot, at så mange bliver hjulpet af behandlingen, og vi kan kun være glade for de meget positive resultater. Vi er selvfølgelig nysgerrige på, om de umiddelbare effekter af behandlingen fastholdes over tid, når vi følger op ét år efter behandlingen. I mellemtiden vil vi i samarbejde med BED-partnerskabet arbejde på at sikre, at viden om succesfuld behandling kan deles med det danske sundhedsvæsen og dermed hjælpe de mange tusindvis af mennesker med BED, der i dag desværre stadig står uden hjælp.

Læs midtvejsresultaterne for BED-behandlingen i Askovhus.

BED-partnerskabet: Trivslen stiger efter behandlingsforløb

Askovhus er en del af BED-partnerskabet, som også rummer BEDklinikken og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade. BED-partnerskabet offentliggør nu også de første midtvejsresultater på tværs af de tre behandlingsindsatser, og der tegner sig samme positive billede.

I alt er der data på 96 deltagere, som har færdiggjort behandlingen, og her er det 86,5%, der ikke længere har BED, mens overspisningsepisoderne i gennemsnit er mindsket fra 19,7 til 3,6.

Udover at have færre overspisningsepisoder er deltagernes trivsel også forbedret. Den gennemsnitlige score på WHO-5 trivselsskala stiger i løbet af behandlingen.

Deltagerne går fra at befinde sig i risikogruppen for depression og stressbelastning (score på 38,2) til at ligge over grænseværdien 50, hvor man ikke længere er i risikogruppen (score på 53,2) (n=45).

Læs midtvejsresultaterne fra BED-partnerskabet her.

Mere data på vej om effekt af BED-behandling

Offentliggørelsen af resultaterne er det første spadestik til at undersøge, hvilken effekt, som BED-behandling i Askovhus har haft: den første offentliggørelse vil nemlig blive fuldt op med en midtvejsrapport, der præsenterer flere data og resultater.

BED-partnerskabet planlægger i øjeblikket en stor konference om BED på Christiansborg til april 2021, hvor de til den tid indsamlede behandlingsresultater, deskriptive data og psykologiske test vil blive præsenteret samlet for både Askovhus, BEDklinikken og LMS)

Støttet af Sundheds- og Ældreministeriet

Askovhus modtog i 2018 puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvide behandlingskapaciteten til mennesker med BED, en målgruppe som har været meget overset i behandlingssystemet og som først for nyligt har fået diagnosen BED anerkendt i Danmark.

Sammen med seks andre aktører tilbyder Askovhus spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED, og det forventes at ca. 1000 vil få gavn af de samlede behandlingstilbud. Det er dog langt fra tilstrækkeligt, da det er den spiseforstyrrelse, som er mest udbredt. LMS anslår, at mellem 40.000-50.000 mennesker i Danmark har BED.


Læs mere om BED