Oplæg om BED til pårørende

Tyk kvinde kigger ud over havet

Det kan være hårdt at være pårørende til mennesker med BED (tvangsoverspisning). Ofte vil mange være i tvivl om, hvordan de bedst kan støtte deres nærmeste. Men vi ved, at pårørende, som har en god indsigt i spiseforstyrrelsen, kan være en god støtte for mennesker med BED.

Mange pårørende er vidne til at deres partner, søskende eller barn, som har spiseforstyrrelsen BED, kæmper en hård kamp med vægt, dømmende tanker omkring sin krop og følelsen af at føle sig forkert. Hos mange bliver sygdommen desuden tit misforstået og tolket som overvægtsproblemer. Det kan føre til både fejlbehandling, frustrationer og yderligere isolation og ensomhed.

Har man BED, er det derfor vigtigt at blive mødt af forståelse og indsigt i de udfordringer, man står med. Og pårørende kan her spille en vigtig rolle.

Askovhus har derfor tilrettelagt et oplæg, hvor man som pårørende kan blive klædt på til bedre at støtte sin nærmeste og samtidigt også til at tage vare på sig selv.

Forløbets indhold

Til oplægget vil du blive undervist i, hvad BED er, og hvordan det kan opleves at lide af tvangsoverspisning. Formålet er, at du får en forståelse for de udfordringer, din pårørende kæmper med, da vi ved, at forståelse og sygdomsindsigt er afgørende for, at du som pårørende kan yde god støtte.

Du vil også blive klædt godt på i forhold til do’s and dont’s, og hvad der er vigtigt at holde sig for øje, når man er tæt på en, som har BED.

Tilmeld dig fra hele landet

Oplægget Få viden om spiseforstyrrelsen BED, så du bedst støtter din pårørende foregår d. 30. september kl. 16-18. Det bliver afholdt online (via Zoom), så du kan tilmelde dig fra hele landet.

Læs mere om det praktiske og tilmelding her.

Erfaringer fra BED-projekt

Askovhus har i de sidste tre år været i gang med at udvikle og tilbyde BED behandling til mennesker med spiseforstyrrelsen BED (tvangsoverspisning). Det er en del af et fireårigt projekt, som er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet, hvor formålet er at udvikle og tilbyde behandlingsforløb.

En midtvejsevaluering viser, at der er rigtig god effekt af BED-behandlingen i Askovhus. 85% er ikke længere diagnosticeret med BED efter et forløb i Askovhus.