Tilsyn

Tilsyn

Socialtilsyn

Askovhus bliver årligt vurderet af Socialtilsyn Hovedstaden. Herunder kan du se den seneste tilsynsrapport fra 2019, hvor Askovhus får 4,9 ud af 5 mulige point i gennemsnit.

I deres overordnede konklusion skriver Socialtilsynet, at ”Socialtilsynet vurderer fortsat, at Askovhus arbejder fagligt relevant med målgruppen, og tilbuddet generelt bærer præg af at have dygtige, engagerede og erfarne medarbejdere. Det vurderes således, at den tværfaglige personalegruppes faglige, relationelle og personlige kompetence i høj grad matcher målgruppens aktuelle behov.”

I 2019 havde Socialtilsynet bl.a. fokus på uddannelse og beskæftigelse, hvor de fremhæver

”…at Askovhus arbejder relevant med borgerenes beskæftigelse og/eller uddannelse. Askovhus foretager en struktureret indsats med afsæt i den enkelte borgers aktuelle behov, ønsker og muligheder… Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Socialtilsynet vurderer endvidere at:

”…tilbuddets metoder understøtter borgernes muligheder for positiv udvikling. Tilbuddet opnår positive resultater på den korte og lange bane, og beboerne trives med indsatserne, som er individuelt tilrettelagte og afstemte efter den enkelte beboers behov.”

Læs hele Socialtilsynets rapport for 2019 her.

Læs Socialtilsynets rapporter fra tidligere år: 2018, 2017, 2016, 2015.

 

Arbejdstilsyn

Askovhus har senest fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet i juli 2016.

En grøn smiley betyder, at arbejdstilsynet ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer.

 

Kontakt os

Vil du gerne begynde i et forløb hos Askovhus eller har du spørgsmål til vores behandlingstilbud? Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 09.00-16.00

 

Vil du vide mere om Askovhus?

Du kan bl.a. læse mere om og blive klogere på:

Du kan også skrive dig op til at modtage vores nyhedsbrev her.