fbpx Organisation og finansiering | Askovhus
Træ med grønne blade og baghus

Organisation og finansiering

Træ med grønne blade og baghus

Organisation og finansiering

Træ med grønne blade og baghus

Organisation og finansiering

Organisation og finansiering

Askovhus’ ledelse

Askovhus ledes af direktør Line K. Sidenius i et ledelsesteam, som også består af afdelingslederne Sussi Harpøth (rehabiliteringsteam), Signe Rasholm (behandlingsteam) og Ulrik Sørensen (dagtilbudsteam).

Askovhus’ bestyrelse

Askovhus’ bestyrelse mødes 4 gange årligt, og den bidrager til løbende at kvalificere Askovhus’ faglige kvalitet samt de organisatoriske, strategiske og driftsmæssige rammer. Askovhus’ bestyrelse består af:

Askovhus er en del af AskovFonden

Askovhus er en afdeling under AskovFonden, som er en nonprofit NGO. AskovFonden udvikler sociale løsninger for udsatte borgere og hjælper dem med at finde styrken til at tage ansvar for deres eget liv.

AskovFonden har 5 afdelinger, der hvert år hjælper mere end 2.000 udsatte mennesker i samfundet. Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til borgere med spiseforstyrrelser.

Askovhus’ direktør indgår i AskovFondens ledergruppe, der mødes ugentligt.

Derudover har AskovFonden en administration, en kommunikationsafdeling samt et videnscenter, der understøtter driften og udviklingen af alle AskovFondens 5 afdelinger, herunder også Askovhus.

Se AskovFondens bestyrelse her.

Finansiering

Askovhus er finansieret via indtægter fra de ydelser, kommunerne bestiller til borgere hos os, indtægter fra behandlingsydelser til privatpersoner samt supervisions- og formidlingsvirksomhed. Derudover modtager vi løbende midler fra forskellige puljer og fonde til tidsbegrænsede projekter og vores generelle indsatser.

Alt eventuelt overskud geninvesteres i nye sociale indsatser.

Samarbejdspartnere

Askovhus arbejder tæt sammen med en lang række offentlige og private aktører om at fremme og gennemføre den bedste behandling og rehabilitering af mennesker med spiseforstyrrelser.

Tværsektorielle samarbejdspartnere

Askovhus samarbejder løbende med mere end 30 danske kommuner om konkrete behandlings- og rehabiliteringsforløb for mennesker med svære spiseforstyrrelser.

Askovhus har et tæt samarbejde med spiseforstyrrelsesafsnit på tværs at de 5 regioner. Dette både i forhold til borgerrelaterede forløb og udvikling på området.

Askovhus har desuden følgende eksterne, formaliserede partnerskaber:

 • Louise Lindstrøm, aut. klinisk diætist, Psykiatrisk Center Ballerup (diætist)
 • Sine Klit Gregersen, klinisk diætist, Sundhedshuset, Svendborg kommune (diætist)
 • Allan Blaabjerg, aut. psykolog, privatpraksis, Frederiksberg kommune (supervisor for Askovhus/BED-sparringsgruppe)
 • Lene Meyer, aut. psykolog og ph.d. i sundhedsvidenskab (BED-sparringsgruppe)
 • Sabine Elm Klinker, vicedirektør, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade (BED-sparringsgruppe)
 • Ulla Moslet, afsnitsledende overlæge, Ambulatorium for spiseforstyrrelser, Bispebjerg Hospital (B&U-sparringsgruppe)
 • Rikke Weinreich Mortensen, afdelingssygeplejerske, Døgnafsnit for spiseforstyrrelser, Bispebjerg Hospital (B&U-sparringsgruppe)
 • Tove Beck, tidl. socialrådgiver, Døgnafsnit for spiseforstyrrelser, Bispebjerg Hospital (B&U-sparringsgruppe).
Natur til et godt liv – Laboratoriet

Et natur-socialt udviklingsprogram faciliteret af Københavns Universitet og Bikubenfonden samt en række samarbejdspartnere herunder:

 • Poul Hjulmann Seidler, specialkonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturformidling, KU (Bikubenfonden – Natur til et Godt Liv)
 • Johanne Lybecker Christiani, underviser og konsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
 • Matthew Peter Stevenson, videnskabelig assistent, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region H

Øvrige samarbejder

Vi samarbejder også med øvrige spiseforstyrrelsesindsatser i Danmark og Norge i form af vidensdeling og udviklingsprojekter. Vi har blandt andet et samarbejde med SULT Akademiet, hvor Askovhus’ direktør Line Sidenius er bestyrelsesformand.

Afdelingsleder Sussi Harpøth er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser. Askovhus er også en aktiv del af det danske DAT-netværk for dialektisk adfærdsterapi.

Askovhus samarbejder desuden med små og mellemstore virksomheder i forhold til etablering af praktikpladser, fritidsjobs, ordinære jobs og jobs på særlige vilkår.

Vil du vide mere om Askovhus’ arbejde?

Du kan bl.a. læse mere om og blive klogere på:

Du kan også skrive dig op til at modtage vores nyhedsbrev her.