fbpx Mød Askovhus: Hvad er vores tilgang og vores værdier?
Træ med grønne blade og baghus

Mød Askovhus

Træ med grønne blade og baghus

Mød Askovhus

Træ med grønne blade og baghus

Mød Askovhus

Mød Askovhus

Askovhus hjælper mennesker ud af en spiseforstyrrelse

Askovhus har to typer af indsatser til mennesker, som har en spiseforstyrrelse: en række forskellige, ambulante behandlingstilbud og en rehabiliteringsindsats med et tilknyttet bo- og dagtilbud. Vi hjælper både børn, unge og voksne samt pårørende.

Askovhus har over 25 års erfaring, og vi udfører en lang række formidlingsopgaver, ligesom vi er VISO-leverandør indenfor spiseforstyrrelsesområdet for Socialstyrelsen.

Askovhus’ to afdelinger ligger på hhv. Nørrebro i København og ved søerne i indre København.

Vision

Det skal være muligt at ændre sin livssituation

Vores vision er, at det skal være muligt for det enkelte menneske at ændre sin livssituation på en måde, som fører til bedre livskvalitet og integration i samfundet.

Når man har en spiseforstyrrelse kan vejen til at blive rask synes lang og nogle gange uoverkommelig. Mange oplever at blive mødt med både fejlslutninger og stigmatisering fra mange steder i samfundet.

Vi ønsker at hjælpe alle dem, vi kan. Også når opgaven synes svær, ambivalensen råder og andre måske har givet op.

Derfor laver Askovhus specialiseret, social rehabilitering og behandling for borgere med spiseforstyrrelser og forsøger at finde nye veje at gå. Vi udbreder vores viden og erfaringer, så andre kan få bedst mulig gavn af den.

For at opnå vores mål, samarbejder vi med andre aktører på området, både offentlige og private, og altid med det enkelte menneske i centrum.

Tilgang

Det enkelte menneske i centrum

I Askovhus sætter vi altid det enkelte menneske i centrum. Vi hjælper hver enkelt med at blive i stand til at leve et selvstændigt og tilfredsstillende liv med udgangspunkt i de mål, som vedkommende selv har defineret for sit liv – det gælder både, om du er i et rehabiliterings- eller behandlingsforløb hos os.

Når man har en spiseforstyrrelse, vil ens hverdag ofte være domineret af spiseforstyrrelsen. Den kan også spænde ben for ens håb og drømme for livet på længere sigt. Vi ser det som vores opgave at hjælpe dig med at tilegne dig nye handlemuligheder, som kan bringe dig i retning af dine mål og et liv, som ikke er domineret af spiseforstyrrelsen.

Vi hjælper også med at finde og fastholde din motivation og håb om bedring. På den måde støtter vi dig i at tage ansvar for tilværelsen og i at blive bevidst om egne muligheder og begrænsninger.

Værdier

Vores værdier

Askovhus’ værdier tager afsæt i AskovFondens kerneværdier: værdighedevidens og passion. Vi tror på, at alle mennesker er værdifulde og kan bidrage til fællesskabet. Og vi tror på, at forandringer har bedst betingelser med udgangspunkt i en fælles forståelse for mål, metoder og formål.

VÆRDIGHED

Askovhus gør en dyd ud af at møde alle mennesker jævnbyrdigt. Vores indsatser er rettet mod det hele menneske, og balancen mellem accept og forandring er den bærende dialektik i både behandling og rehabilitering. Sårbarheder kan også være styrker. Arbejdet medfører, at den enkelte over tid føler sig mere hel, stærk og som sig selv.

EVIDENS

Høj faglighed og professionalisme er gennemgående for vores arbejde i Askovhus. Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret metode, som sikrer, at vi hele tiden dokumenterer og evaluerer vores arbejde. Tværfaglighed, videndeling og tværsektorielt samarbejde er afgørende for et vellykket forløb.

PASSION

I Askovhus er vi passionerede omkring vores arbejde og har en ambition om hele tiden at forbedre vores praksis. Vi er nysgerrige, udforskende og ikke bange for at stille spørgsmål til egen praksis. Alle giver noget af sig selv og er medansvarlige for at skærpe fagligheden og øge den fælles trivsel. Fællesskab og gensidig interesse for hinanden prioriteres og værdsættes.

Vores metode

Askovhus’ fundament – dialektisk adfærdsterapi

Fundamentet for både vores rehabiliterende og behandlingsmæssige arbejde er dialektisk adfærdsterapi, som er en effektiv og anerkendt metode til at mindske spiseforstyrrelsens greb. Dialektisk adfærdsterapi tilbyder en række færdigheder og metodemæssige værktøjer, som gør, at vi kan støtte dig på vejen til et mere selvstændigt liv.

Afhængigt af den enkelte indsats supplerer vi dialektisk adfærdsterapi med andre metoder, som f.eks. Feedback Informed Treatmentkunstterapinaturterapi m.m.

Læs mere om dialektisk adfærdsterapi og vores øvrige metoder her.

Medarbejdere

Vi vægter tværfaglighed højt

I Askovhus vægter vi tværfagligheden højt. Ved at inddrage forskellige fagligheder i vores indsatser kan vi drage gavn af hinandens viden og erfaringer, arbejde mere fleksibelt og målrette forløb ud fra, hvad det enkelte menneske har brug for.

Vi har ansatte, som er uddannet socialpædagoger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, lærere, akademikere m.m. Vi har også en stor gruppe af studerende, der arbejder som relationsmedarbejdere.

Du kan møde alle vores medarbejdere her.

Historie

Askovhus blev grundlagt i 1983

AskovFonden besluttede i 1983 at grundlægge Askovhus som et botilbud med fokus på rehabilitering og social træning af sårbare unge (ikke kun med spiseforstyrrelse) i aldersgruppen 17 år og opefter.

Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i 1994 frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt. Herigennem opstod Askovhus i sin nuværende form med høj specialisering inden for spiseforstyrrelse.

Siden 1994 har Askovhus således haft et formaliseret samarbejde med Region Hovedstadens højtspecialiserede spiseforstyrrelsesafsnit, og i dag samarbejder vi desuden med øvrige regionale spiseforstyrrelsesafsnit i Danmark, som arbejder med målgruppen.

Askovhus har de sidste 25 år været optaget af at bidrage til at forbedre vilkår, rehabilitering og behandling for mennesker med spiseforstyrrelser og har således i den sammenhæng etableret et bredt netværk af fagpersoner og specialister indenfor feltet.

I 2018 udvidede vi vores indsatser med et selvstændigt behandlingsspor således, at vi i dag, udover rehabilitering, tilbyder psykologbehandling til både børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse samt pårørende.