Mærkesager

Kampen mod spiseforstyrrelser

Der er altid brug for at sætte fokus på kampen mod spiseforstyrrelser. Men indenfor nogle områder er der dog brug for ekstra opmærksomhed. Enten fordi der mangler hjælp og behandling eller fordi, der mangler mere viden om en målgruppe eller spiseforstyrrelse.

I Askovhus har vi derfor valgt at lægge ekstra ressourcer i nedenstående mærkesager. Vi hjælper, hvor vi kan, og hvor vi mener, vi har kompetencerne, erfaringen og viden til at kunne gøre en forskel.

Sportsudøvere og spiseforstyrrelser

De senere år har historier om spiseforstyrrelser blandt elitesportsudøvere fyldt mere og mere i landets medier. Men hvor der er kommet opmærksomhed omkring spiseforstyrrelser hos vores topatleter, mangler der stadig meget viden om, hvor udbredt problematikken er hos sub-eliten – det vil sige, hos det niveau, som ligger lige under elitesportsudøverne. Askovhus har igennem mange år behandlet sportsudøvere med spiseforstyrrelser, og vi ønsker nu at sætte ekstra fokus på problematikken hos netop sub-eliten.

Løbesko, banan, løbeur

Mennesker med langvarig, svær spiseforstyrrelse mangler hjælp

En lille del, af de mennesker, der har en spiseforstyrrelse, bliver så syge, at de får langvarig, svær spiseforstyrrelse. Dermed kommer de sig sandsynligvis aldrig. Disse mennesker har brug for omfattende hjælp og støtte i hverdagen. Et højt specialiseret botilbud vil kunne give den støtte, men sådan et botilbud findes ikke i dag. Askovhus har faciliteret en ekspertgruppe, som har udviklet et nyt botilbudskoncept, der skal sikre kvalificeret hjælp og et mere værdigt liv for målgruppen.

Forside-længerevarende botilbud til mennesker med langvarig, svær spiseforstyrrelse