Nyt spiseforstyrrelsesnetværk i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune har man nedsat en udvalgt gruppe af medarbejdere på tværs af afdelinger for at samtænke og styrke kommunens indsatser til børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser og deres pårørende. Askovhus deltog ved en temadag for at klæde medarbejderne på til at arbejde med dialektisk adfærdsterapi.

Spiseforstyrrelsesnetværket i Gladsaxe Kommune har været under udvikling gennem det sidste års tid, og nu var dagen kommet til at sætte dialektisk adfærdsterapi på dagsordenen.

Casper Aaen, en af Danmarks førende eksperter indenfor dialektisk adfærdsterapi, og Askovhus var i dén sammenhæng inviteret til medvirke til afviklingen af en temadag om brugen af dialektisk adfærdsterapi til borgere med spiseforstyrrelser. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en effektiv metode til at mindske spiseforstyrrelsen.

Samarbejde på tværs af afdelinger

Gennem hele dagen blev der samarbejdet på tværs af afdelinger med stor interesse for at lære nyt og for at dele idéer til konstruktive, dialektiske og kreative løsninger til gavn for kommunens borgere med spiseforstyrrelser. Der blev blandt andet knoklet med fiktive borgercases ud fra de grundliggende principper i dialektisk adfærdsterapi.

En af de ting, der fremstod helt klart for alle var, at den enkeltes udvikling altid tager afsæt i borgerens egne mål og, at det kan betale sig at tænke lidt ud af boksen og på tværs, når den gode indsats skal etableres.

Alle netværkets medlemmer gik til dagen med nysgerrighed og spørgelyst, og engagementet og den faglige kvalitet blandt netværkets medlemmer var heller ikke til at tage fejl af.