Ny tidlig indsats til børn, unge og deres forældre

Sundhedsstyrelsen har via satspuljen ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade – delpulje om kapacitetsudvikling” nu muliggjort, at Askovhus også kan begynde at tilbyde behandling til børn og unge med spiseforstyrrelse samt deres forældre.

Askovhus har arbejdet med behandling og rehabilitering for unge og voksne med spiseforstyrrelse siden 1994 og har siden 2002 arbejdet med dialektisk adfærdsterapi (DAT) som er en effektiv, metodisk tilgang til at behandle og understøtte rehabiliteringen af voksne med spiseforstyrrelsers.

Det har igennem en årrække været en ambition for Askovhus at bidrage til en tidligere indsats overfor børn og unge med spiseforstyrrelser, så vi sikrer, at den enkelte hurtigere kan komme til at leve et liv med en god livskvalitet.

Askovhus kommer nu til at kunne tilbyde børn og unge med spiseforstyrrelse terapeutiske DAT-forløb bestående af individuelle samtaler og gruppeterapi med inddragelse af deres forældre.

Forløbet vil desuden omfatte familiesamtaler, måltidstræning og forældresamtaler. Indsatser, der tilsammen vil udgøre en helhedsindsats, som skal understøtte den enkelte og give forældrene bedre forudsætninger for at kunne hjælpe deres barn og passe på hinanden.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens nye initiativer for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.