Relationsmedarbejder

Johanne har haft et studiejob som relationsmedarbejder i Askovhus’ botilbud i to år, og hun læser psykologi på 6. semester på Københavns Universitet. Herunder kan du læse, hvad hun synes om at arbejde i Askovhus, og hvad hun synes, hun får ud af det.

Et meningsfuldt studiejob

I mit arbejde som relationsmedarbejder oplever jeg, at når jeg får opbygget relationer med beboerne i Askovhus, kan jeg give dem støtte og omsorg. Det er netop dette, der får mig til at føle, at mit arbejde er meningsfuldt.

Jeg finder mit arbejde interessant af flere årsager. For det første har jeg en generel interesse i at forstå lidelsen ’spiseforstyrrelse’ bedre, da jeg efterhånden har erfaret, at den kan være altomfattende og styrende for ens hverdag. At kunne være der for de mennesker, som har det svært, og måske gøre en forskel for dem, er derfor meget meningsfuldt for mig.

For det andet oplever jeg ligeledes at få en forståelse af andre lidelser, da nogle af dem, der lider af spiseforstyrrelse, også har andre komorbide lidelser. Jeg har derfor en stor faglig nysgerrighed på at forstå og navigere i, hvordan disse lidelser arbejder sammen og mod hinanden – og hvordan man rent psykologisk kan arbejde med dette.

Fleksibilitet og gode kollegaer

Jeg synes timerne passer godt mht. mit studieliv. Der findes mange forskellige arbejdsformer i Askovhus, både i dagstimer, aftentimer og weekender. Herudover er vi en stor gruppe studerende, der er gode til at hjælpe hinanden med vagter og støtte.

I Askovhus oplever jeg et stort kollegialt fællesskab. Dette er særligt med de kollegaer, jeg arbejder i teams med, hvor vi både deler faglige samt personlige oplevelser og erfaringer med hinanden. Det er en stor drivkraft og motivation for mit arbejde, da jeg altid glæder mig til at møde mine søde kollegaer, når jeg møder ind på arbejde og fordi jeg ved, at de vil støtte mig fuldt ud i det arbejde, jeg udfører. Vi har også flere sociale arrangementer såsom julefrokost, sommerfest og hyggeaftener, hvor vi spiser mad og drikker en øl sammen på tværs af teams og stillinger.

Grobund for arbejdet som kommende psykolog

Igennem mit studiejob, oplever jeg at få “hands on”-erfaring med målgruppen af unge med spiseforstyrrelse. Jeg synes, jeg kan bruge det, jeg lærer i Askovhus, på tværs af flere kontekster. Jeg oplever personligt at have opbygget en stor empati og forståelse for alle mine medmennesker, idet man aldrig ved, hvad folk bakser med. I mit studie oplever jeg at kunne drage flere praktiske erfaringer ind i det teoretiske stof, vi læser.

Jeg føler, jeg har skabt mig selv en selvstændig og kompetent grobund som kommende psykolog, der gør, at jeg har mod og ro i maven, når jeg en dag som nyuddannet skal ud og møde andre mennesker, der har det svært.

Derudover får vi også kurser i blandt andet dialektisk adfærdsterapi og autismespektrumforstyrrelser, som man kan anvende i og udenfor sit arbejde. Jeg føler derfor både, jeg opnår en stor faglig og personlig udvikling igennem mit arbejde i Askovhus.

Læs mere

Askovhus søger relationsmedarbejdere til studiejob