Askovhus udgiver i dag en rapport med eksperters anbefalinger til et nyt botilbud, som kan hjælpe mennesker med langvarig, svær spiseforstyrrelse til et bedre liv.

Botilbuddet er målrettet de mennesker, som er så syge af deres spiseforstyrrelse, at de sandsynligvis aldrig kommer sig af sygdommen.

Selvom de rigtigt gerne vil have hjælp, er der i dag reelt set ikke nogen støttemuligheder, der kan tage hånd om deres komplekse, psykiske udfordringer.

I stedet lever de enten på plejehjem eller i botilbud, hvor man ikke har den fornødne viden om svære spiseforstyrrelser. Andre bor stadig hjemme hos mor og far eller i eget hjem med minimal støtte fra hjemmepleje, støttekontaktperson m.v.

Det har store negative psykiske, somatiske og sociale konsekvenser for målgruppen, hvis de fortsat skal leve et liv præget af genindlæggelser og isolation, hvor de bliver overladt til en forpint hverdag, domineret af deres spiseforstyrrelse. Livet slutter også væsentligt tidligere for mange af disse menneskers vedkommende, fordi kroppen simpelthen giver op eller pga. selvmord.

Højt specialiseret botilbud kan hjælpe

Både faglige eksperter og målgruppen selv peger på, at et højt specialiseret botilbud vil kunne give målgruppen ro og stabilitet, der sandsynligvis vil kunne holde dem mere vægtstabile og nedbringe antallet af indlæggelser samt – ikke mindst – sikre dem et mere tåleligt og værdigt liv.

Derfor har en arbejdsgruppe, bestående af eksperter på området, udarbejdet en konceptbeskrivelse med anbefalinger og rammer for etableringen af et højt specialiseret botilbud til borgere med langvarig, svær spiseforstyrrelse.

Et sådan botilbud skal tilbyde fysiske rammer, som giver målgruppen muligheden for at have et rigtigt hjem samtidigt med, at der er kvalificeret personale, som kan yde somatisk hjælp og psykosocial støtte ud fra pædagogiske principper, der tager individuelle hensyn til den enkeltes psykopatologi.

Konceptet er blevet kvalitetssikret af en fokusgruppe, fagorganisationen Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser samt en række danske kommuner, som bakker op om etableringen af sådan et botilbud.

Midlerne mangler

Askovhus, som har taget initiativ til arbejdsgruppen, ønsker at etablere et sådant specialiseret botilbud men har endnu ikke midler til det. Arbejdsgruppens konceptbeskrivelse frigives i dag og er nu frit tilgængelig. Hvis andre aktører ønsker at påtage sig opgaven – uanset hvor i landet, man befinder sig – er de velkomne til at rette henvendelse.

Se mere om rapporten her.

Kronik på Altinget.dk

I anledningen af udgivelsen har Askovhus’ direktør, Line Sidenius, sammen med Helle Øbo, Askovfondens adm. direktør, skrevet en kronik, som sætter fokus på de ringe livsvilkår, vi som samfund lige nu tilbyder mennesker med langvarig, svær spiseforstyrrelse.

Læs kroniken Fond: Borgere med svære spiseforstyrrelser lever uværdige liv på Altinget.dk.