Kontaktperson søges til spiseforstyrrelses-rehabilitering

Vi søger en medarbejder inden for det pædagogiske eller sundhedsfaglige med miljøterapeutisk erfaring.

Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser.

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde. Askovhus’ dagtilbud er den praksisnære aktivitetsplatform, hvor målgruppen dagligt modtager støtte til spisning og deltager i færdighedsgenererende aktiviteter og grupper.

Vores personalegruppe er tværfaglig og består af psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, psykomotoriske terapeuter, fysioterapeut, lærer, en kommunikationsmedarbejder og en vidensmedarbejder samt en gruppe kandidatstuderende.

JOBBET

Du vil have din daglige gang i Askovhus’ dagtilbud, hvor vores brugere kommer, når de ikke er fx i skole, praktik eller til behandlingssamtaler. Hverdagen er præget af spisestøtte, socialt samvær, planlagte aktiviteter og samtaler – alt sammen ud fra et rehabiliterende fokus.

Først og fremmest skal du være med til at opretholde en struktur og forudsigelighed i dagtilbuddet, som gør det muligt for vores deltagere at fokusere på deres rehabiliterende arbejde. Dette kræver, at du er i stand til at opbygge tillidsfulde relationer til mennesker, som befinder sig i en udfordrende udvikling, på vej væk fra et liv, der styres af deres spiseforstyrrelse.

Det er vigtigt, at du kan sætte dig ind i målgruppen og deres muligheder og udfordringer, og at du har lyst til at arbejde med afsæt i Askovhus’ metode og praksis inden for dialektisk adfærdsterapi.

DU VIL

 • Skulle være klar til at påtage dig måltidsstøtte og praktiske gøremål som led i det rehabiliterende arbejde og være medansvarlig for driften i dagtilbuddet.
 • Skulle være kontaktperson for en række deltagere.
 • Skulle varetage ansvaret for at understøtte deltagernes brug af dagtilbuddet, således at der sikres kvalitet og struktur ift. den enkeltes støttebehov.
 • Skulle bidrage til at fastholde fokus på anvendelsen af vores metodiske tilgang – både i udviklingen af nye aktiviteter og i den daglige praksis.
 • Skulle udvikle og facilitere rehabiliterende aktiviteter, grupper og indsatser i dagtilbuddet, der understøtter målgruppens læring af nye færdigheder.
 • Blive en del af nødtelefonsteamet.

VI SER GERNE, AT DU HAR NOGLE AF FØLGENDE KVALIFIKATIONER

 • Har en professionsbachelor som ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, pædagog, lærer, sygeplejerske eller lign., evt. med en akademisk overbygning som cand.mag. fra DPU, RUC eller lign.
 • Har en interesse og evne inden for det kreative/musiske, som kan tilføje noget til husets rehabiliterende aktiviteter.
 • Har professionel erfaring med mennesker, som lider af en spiseforstyrrelse eller lignende kombinationsproblematikker, såsom selvskade, personlighedsforstyrrelse, angst eller depression.
 • Har erfaring med miljøterapi.
 • Er nysgerrig på at arbejde rehabiliterende i længere forløb.
 • Er struktureret, rolig, reflekteret og empatisk.
 • Kan bevare overblikket og roen, når opgaverne er mange, og målgruppen på samme tid har brug for din hjælp.
 • Trives med tæt, tværfagligt samarbejde.
 • Kan spise al slags mad, så du kan understøtte den daglige måltidstræning.

VI TILBYDER DIG

 • En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med solid erfaring med spiseforstyrrelser.
 • Stor medindflydelse og stort ansvar.
 • Løbende supervision.
 • Dygtige sparringspartnere.
 • At være en del af NGO’en AskovFonden.

Ansøgningsfrist den 22. august 2021. Ansættelsessamtaler afholdes den 25. august 2021.

Stillingen er på 35 timer og der er tiltrædelse 1. oktober 2021.

Ansøg stillingen her.

For spørgsmål kontakt venligst direktør Line K. Sidenius på lks@askovhus.dk.

Læs mere om Askovhus på askovhus.dk, og besøg os på www.facebook.com/Askovhus

FAKTA OM ASKOVFONDEN

Askovhus er en del af AskovFonden, som er en non profit NGO med mere end 75 års erfaring med at arbejde med socialt udsatte. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I AskovFondens fem afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark.