Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder sammen for at nå dine mål

I Askovhus sætter vi altid det enkelte menneske i centrum. Vi hjælper hver enkelt med at udvikle et selvstændigt og tilfredsstillende hverdagsliv med udgangspunkt i de mål, som vedkommende har for sit liv.

Den overordnede målsætning for rehabiliteringen er, at deltagerne bliver i stand til at leve et selvstændigt liv med bedre livskvalitet, hvor spiseforstyrrelse og selvskade fylder mindre. Det er Askovhus’ rolle at støtte deltagerne i at tage ansvar for deres tilværelse og i at blive bevidste om egne muligheder og begrænsninger, altid med udgangspunkt i deres egne drømme, mål og ønsker for livet.

Din rehabilitering vil altid ske i samarbejde med det etablerede regionale behandlingssystem og din kommune.

 

Dialektisk adfærdsterapi og spiseforstyrrelse

I Askovhus arbejder vi med dialektisk adfærdsterapi (DAT), som er en effektiv metode til at mindske spiseforstyrrelsens greb. DAT er den gennemgående metode i vores ambulante behandling (BED-behandling og behandling til unge og deres forældre), beskæftigelsesforløb og vores bo- og dagtilbud.

Dialektisk adfærdsterapi fokuserer på at træne færdigheder, der gør dig i stand til at leve en mere normal hverdag, hvor spiseforstyrrelse og selvskade fylder mindre.

Målet er, at du gennem dialektisk adfærdsterapi lærer at regulere dine følelser og tilegne dig nye handlemuligheder, som kan bringe dig i retning af dine mål. Du bliver på den måde styrket til at komme ud i livet og tage selvstændigt del i det på en konstruktiv og meningsfuld måde.

Vores erfaring med dialektisk adfærdsterapi og vores specialiserede viden om spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og andre psykosociale vanskeligheder gør, at vi er i stand til at tilrettelægge arbejdet efter præcis de udfordringer, du står med. Vi er derfor ekstra opmærksomme på de særlige behov, som netop du har, i forhold til at kunne komme derhen i livet, hvor du gerne vil være.

Alle, der bor i Askovhus eller kommer i Askovhus’ dagtibud, skal være tilknyttet specialiseret spiseforstyrrelsesbehandling, da behandling og rehabilitering går hånd i hånd.

 

Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer

I vores arbejde tager vi udgangspunkt i Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer fra 2015 for rehabilitering af borgere med svære spiseforstyrrelser:

”Rehabilitering omhandler målrettede og tidsbestemte forløb af koordinerede ydelser og tilbud på sundheds-, social-, beskæftigelses- og undervisningsområdet, som har til formål, at borgeren erhverver samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, så borgeren kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt.

Det gode rehabiliteringsforløb til borgere med svære spiseforstyrrelser består af en række koordinerede og tværfaglige indsatser og tilbud, som matcher borgerens behov for støtte til at komme sig af spiseforstyrrelsen og opnå et velfungerende, selvstændigt og socialt liv med mulighed for arbejde eller uddannelse.”

 

Det gode rehabiliteringsforløb er ifølge de Nationale Retningslinjer kendetegnet ved:

  • At det adresserer borgerens samlede udfordringer – som kan være både psykiske, fysiske og sociale – ved at bestå af indsatser og tilbud på tværs af lovgivningsområder, fagområder og sektorer
  • At det er koordineret og sammenhængende
  • At borgeren trinvist udsluses fra indsatser og tilbud
  • At der er opsat fælles og tidsbestemte progressionsmål for borgerens forløb med et klart sigte på at støtte borgeren i at komme sig af spiseforstyrrelsen og blive i stand til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
  • At forløbet varetages af medarbejdere med viden om og erfaring på området

Askovhus arbejder ud fra alle disse retningslinjer.

Beskæftigelse spiseforstyrrelse