GRO – Natur til et godt liv

NATURTERAPEUTISK FORLØB TIL MENNESKER MED SPISEFORSTYRRELSE

Askovhus tilbyder i samarbejde med Bikubenfonden et helt nyt terapiforløb til mennesker, der har en spiseforstyrrelse.

GRO – Natur til et godt liv er et 40-ugers terapeutisk forløb, der kombinerer naturterapi, kropsterapi og dialektisk adfærdsterapi. GRO tilbydes gratis i samarbejde med Bikubenfonden.

GRO er for dig, der…

… er mellem 17 år og 30 år, og som har en spiseforstyrrelse af typen anoreksi, bulimi eller atypisk spiseforstyrrelse.

Det kan være, du derudover har andre diagnoser, f.eks. en personlighedsforstyrrelse, depression eller angst. Du skal desuden have en behandlingsansvarlig læge (det kan også være din egen læge).

Forudsætningen for at starte i GRO er, at du har en BMI på minimum 18,5. Forløbet omfatter ikke støtte til spisning.

Det naturterapeutiske forløb

GRO består af individuelle samtaler og færdighedstræning i gruppe med naturen som ramme. Forløbet varer 40 uger med én mødegang om ugen på mellem 1-4 timers varighed, og det varetages af en fysioterapeut og en psykolog, som begge har stor erfaring med at arbejde med spiseforstyrrelse.

GRO tager udgangspunkt i de positive indvirkninger, som naturen har på os mennesker, og bruger dem aktivt i et terapiforløb, der er særligt udviklet til behandling af spiseforstyrrelse. Forløbet er baseret på dialektisk adfærdsterapi, naturterapi og kropsterapi.

Ved at deltage i GRO – Natur til et godt liv vil du blandt andet…:

  • Få tanker om mad, krop og vægt til at fylde mindre i din hverdag
  • Få større fokus på egne ressourcer og bevæge dig tættere på dine egne mål
  • Blive bedre til at tackle udfordringer og konflikter og derigennem øge din livskvalitet
  • Styrke din egenomsorg
  • Få mere af det, du gerne vil skabe plads til i din hverdag
  • Opleve en lidt anderledes og mere kreativ måde, at modtage terapi på

Hvad er dialektisk adfærdsterapi, naturterapi og kropsterapi?

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en anerkendt terapiform, som er effektiv til behandling af spiseforstyrrelse, og som også er udbredt i den regionale behandling. Formålet med DAT er at lære at håndtere og regulere sine følelser og erstatte impulsiv adfærd med færdigheder, som bringer den enkelte tættere på sine mål i tilværelsen.

Naturterapi er en samlebetegnelse for forskellige terapiformer, der alle aktivt inddrager naturen. Der er et rigtigt stort potentiale ved at inddrage naturterapi til mennesker med psykiske udfordringer, herunder også mennesker, som har en spiseforstyrrelse.

I naturen stimuleres sanserne, nysgerrigheden vækkes intuitivt, og man er til stede på en mere umiddelbar måde. Naturterapi har især gavnlige virkninger som reduktion af stress-symptomer, angst og depression og øget selvværd, opmærksomhed og mestring af eget liv.

Kropsterapi inddrages i forløbet for at øge den enkeltes forudsætning for at kunne afkode kroppens signaler og handle på dem. At få større bevidsthed om kroppen vil hjælpe den enkelte til at opleve, forstå og respektere kroppen og dens signaler for dermed at øge selvfølelse, selvtillid, kontrol og accept af kroppen, som den er.

Det praktiske

Du skal deltage i forløbet på ugentlig basis, hvilket fordeler sig på en gruppegang hver anden tirsdag formiddag og individuelle samtaler hver anden uge. De individuelle samtaler foregår i Askovhus.

Igennem forløbet arbejder vi hen imod at tage et par overnatninger, hvor naturterapien vil foregå i de naturskønne sydfynske omgivelser i Svanninge Bjerge.

Askovhus står for fælles transport fra Askovhus til de enkelte naturområder.

Det første forløb er i gang og startede op januar 2020. Forløb to forventes at starte op til september 2020 og forløb tre forventes at have opstart april 2021. Før opstart i forløbet skal du igennem en visitation i Askovhus.

Kontakt

Hvis du tror, forløbet kunne være noget for dig, så kontakt os hurtigst muligt og hør nærmere. Du kan ringe på tlf. 35 30 17 45 eller skrive til info@askovhus.dk.

Om Askovhus

Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden og har siden 1994 lavet specialiseret rehabilitering for borgere med spiseforstyrrelser. Askovhus er en af de førende aktører i landet på spiseforstyrrelsesområdet og er VISO-leverandør til danske kommuner for Socialstyrelsen.

GRO – Natur til et godt liv er støttet af Bikubenfonden.

Mere om Naturterapi

Se Videnssalon om Naturterapi – afholdt 16.6.2020

GRO_naturterapi til mennesker med spiseforstyrrelse_Askovhus