Ung taler med psykolog om spiseforstyrrelse

Askovhus tilbyder lige nu flere pladser i et behandlingsforløb, som er målrettet unge med spiseforstyrrelse i alderen 13-17 år og deres forældre.

Når børn og unge rammes af en spiseforstyrrelse, sætter den ofte sit præg på hele familien. Derfor har Askovhus tilrettelagt et 40-ugers behandlingsforløb, som både inddrager den unge og forældrene. På den måde får den unge det bedste afsæt til at komme ud af spiseforstyrrelsen, mens forældrene bliver klædt bedre på til at støtte den unge og tage vare på alle i familien.

Forløbet er støttet af Sundhedsstyrelsen og tilbydes derfor gratis.

Formålet med behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet er for jer, hvor den unge i familien har en spiseforstyrrelse og er i (eller tæt på) et sundt vægtinterval. Det kan være, I allerede har været i behandling i psykiatrien og nu har brug for efterbehandling, eller det kan være, I har brug for at prøve et nyt behandlingstilbud. Det kan også være, I endnu ikke har været i behandling.

Igennem behandlingsforløbet arbejder vi på at mindske den spiseforstyrrede adfærd, så der bliver plads til andet i jeres familieliv. I vil bl.a. få hjælp til at håndtere de udfordringer, der kan være i forbindelse med måltider, og til at håndtere de svære følelser på en konstruktiv måde, så I opnår større trivsel i familien.

Forløbets indhold

Behandlingsforløbet varer 40 uger, og de forskellige elementer udgør tilsammen en helhedsorienteret indsats, som skal hjælpe både den unge og forældrene.

Den unge får ugentlige, individuelle psykologsamtaler. Der er også mulighed for at indgå i en ungegruppe, hvis det af Askovhus vurderes hjælpsomt for den enkelte.

Forældrene modtager forældresamtaler hver 14. dag, og derudover indgår der 5 forældregruppe-sessioner, hvor vi arbejder med forskellige temaer som konflikter i familien, og hvordan vi skal forstå en spiseforstyrrelse.

Den unge og forældrene tilbydes også familiesamtaler, hvor der arbejdes med familiens evne til at samarbejde, lytte og forstå hinandens synspunkter.

Er I interesserede i at deltage?

Hvis I tror, behandlingsforløbet er noget for jer, er I meget velkomne til at kontakte os. For at komme i betragtning til en plads i behandlingsforløbet bedes I skrive en mail til info@askovhus.dk. I kan også ringe og høre nærmere på 35 30 17 45.

Forløbet forventes at starte op midt i marts 2023.

I skal igennem et visitationsforløb i Askovhus for at få tildelt en plads i behandlingsforløbet, så vi kan finde ud af, om forløbet er det rette for jer.

Læs mere om det gratis behandlingsforløb for unge og deres forældre her.