Fra viden til handling – årsberetning 2019

AskovFondens årsberetning for 2019 er udkommet, og her kan du bl.a. læse om Askovhus’ måde at arbejde med målgruppens feedback og AskovFondens nye strategi.

Social ansvarlighed med økonomisk bundlinje

Det er overskriften på AskovFondens strategi for 2020-2022, hvor det store fokus vil blive lagt på videreudvikling af eksisterende indsatser, så flest muligt kan få gavn af vores arbejde, og vidensdeling og partnerskaber, hvor vi vil samarbejde med andre aktører og bygge videre på deres viden samt dele ud af vores egen viden og erfaringer, så vi sammen opnår de bedste resultater.

AskovFonden har også fokus på sociale investeringer for at finde nye og bæredygtige måder at finansiere sociale indsatser på. Du kan læse meget mere om AskovFondens strategimål i årsberetningen for 2019.

Høj specialisering kræver nysgerrighed og systematik

Askovhus har igennem de sidste 25 år opnået en høj specialisering indenfor spiseforstyrrelse. Det fordrer, at vi har en veludviklet praksis, der baserer sig på dokumentation og feedback fra målgruppen.

Direktør Line Sidenius fortæller i årsberetningen om, hvordan Askovhus arbejder med at inddrage målgruppens feedback i vores indsatser, og hvad det har af betydning for vores arbejde.

Brugernes vigtige stemme

Du kan også læse, hvordan en af Askovhus’ brugere har følt sig hjulpet i et af vores behandlingsforløb. Marianne har tvangsoverspisning og har kæmpet med forskellige former for spiseforstyrrelse igennem de sidste 30 år.

Hun har nu afsluttet et forløb i Askovhus’ BED-behandling og har især haft glæde af værktøjerne i dialektisk adfærdsterapi og den individuelle terapi.

AskovFondens årsberetning 2019

Læs mere om året der gik i AskovFonden i årsberetningen herunder: