Formål og vision

At leve et selvstændigt liv

I Askovhus mener vi, det skal være muligt for det enkelte menneske at ændre sin livssituation på en måde, som fører til bedre livskvalitet, øget selvstændighed og integration i samfundet.

Det overordnede formål for rehabilitering for spiseforstyrrelse i Askovhus er, at den enkelte borger bliver i stand til at leve et selvstændigt liv med bedre livskvalitet, hvor spiseforstyrrelse og selvskade fylder mindre. Askovhus skal være med til at skabe og fastholde borgerens motivation og håb om helbredelse. Vi støtter borgeren i at tage ansvar for deres tilværelse og i at blive bevidste om egne muligheder og begrænsninger. Læs mere om rehabilitering.

 

Askovhus’ værdier

Askovhus’ værdier tager udgangspunkt i respekt, faglighed og engagement.

Vi møder alle mennesker jævnbyrdigt, og vi tror på, at alle er værdifulde og kan bidrage til fællesskabet.

Vi tror på, at forandringer sker med udgangspunkt i en fælles forståelse for mål, metoder og formål.

Og vi er nysgerrige, udforskende og engagerede omkring vores arbejde, hvor alle giver noget af sig selv og er medansvarlige for at skærpe fagligheden.

 

Askovhus’ historie

Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter.

Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt.

Herigennem opstod Askovhus, og siden begyndelsen i 1994 har vi haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.

Foto 0