Folkemødedebat: Over 40.000 danskere mangler stadig behandling

Askovhus drager til Folkemødet 2019 sammen med resten af AskovFonden. I år sætter vi overordnet fokus på fremtidens velfærd anno 2030 i et partnerskab med Kammeradvokaten, EY og Den Sociale Kapitalfond.

Askovhus er i år medarrangører på to debatter, som du kan læse mere om herunder. Begge debatter sætter hver især fokus på forskellige målgrupper, der lider af spiseforstyrrelser.

Hvis du er på Folkemødet, er du meget velkommen til at komme forbi i vores telt J5 på Kæmpestranden.

Over 40.000 mangler stadig spiseforstyrrelsesbehandling i DK

Fredag 14. juni kl. 15.15-16

Hvordan sikrer vi behandling af tvangsoverspisning i fremtiden?

Det anslås, at 40-50.000 borgere lider af BED i Danmark. Der er for nyligt uddelt 61,7 mio. kr. i satspuljemidler til 8 projekter, hvoraf 7 er målrettet behandling til borgere, der lider af tvangsoverspisning. Selvom det er mange penge, vil projekterne kun kunne hjælpe en brøkdel af den samlede målgruppe i løbet af de tre år, projekterne varer.

Hvad med alle dem, der ikke var heldige at få plads i et af de nye behandlingstilbud?

Og hvordan sikrer vi forankring af de nye indsatser i fremtiden?

Moderator: Noa Redington

Paneldeltagere:
Karsten Skawbo-Jensen (C) – Social og Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden
Anne Valentina Berthelsen (F), Folketingsmedlem
Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune
Laila Walther
, direktør, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade
Line Sidenius, direktør, Askovhus

Debatten arrangeres i samarbejde med Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelse og Selvskade. Find debatten på Facebook.

Skal vi droppe dem, der er for syge og ”for besværlige”?

Lørdag 15.6. kl. 11-11.45

Hvordan skal behandlingsansvaret for psykisk syge fordeles mellem kommune og region?

I AskovFonden arbejder vi med en lang række målgrupper, som lider af en psykisk sygdom. Mange af dem bliver desværre fanget mellem to stole, når hverken kommunen eller regionen mener, det er deres opgave at hjælpe dem – eller der opstår uenighed om opgaveløsningen.

Det går for eksempel udover seniorer, der har brug for hjælp til at finde en bolig, unge der mister tilliden og troen på bedring pga. mislykkede indsatser, mennesker med en langvarig, svær spiseforstyrrelse, som mangler højt specialiserede botilbud og udredte børn, hvor kommunen vælger at tage den mindst indgribende indsats og ikke følger regionens behandlingsplan.

Hvem har ansvaret for at hjælpe disse målgrupper? Er det en sundheds- eller socialydelse? Og hvorfor skal det være så svært at få hjælp? 

Moderator: Noa Redington

Paneldeltagere:
Marianne Frederik (Ø), Social og Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden
Laura Rosenvinge (A), Medlem af Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Borgerrepræsentation
Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og politik, Syddansk Universitet

Cases fra virkeligheden leveres af Askovfondens afdelinger:
Kristina Bodenhoff, Leder, AskovFondens Socialpsykiatri – ASPA
Line K Sidenius, Direktør, Askovhus
Lea Køhn, skoledirektør, MIR skolerne
Stine Hamburger, Direktør, KBH+ ungehus

Debatten arrangeres af ASPA, Mir skolerne, KBH+ og Askovhus. Find debatten på Facebook.

Læs mere om AskovFondens øvrige debatter på Folkemødet 2019. Alle debatter foregår i AskovFondens telt J5 på Kæmpestranden.