En tredjedel af alle gymnasieelever har lavet selvskade

En ny indledende undersøgelse, som professor og psykolog Bo Møhl har medvirket til, tyder på at 32 % af alle gymnasieelever har selvskadet. En undersøgelse tilbage fra 2009 viste, at det var 21,5 % af gymnasieeleverne, der havde udøvet selvskade. Udviklingstendensen er den samme i sammenlignelige lande.

Den største forekomst af selvskade er blandt eleverne i 2. g. Det er typisk selvskadeformer som cutting og at kradse sig, som kvinder udøver, mens mænd typisk slår sig selv. Undersøgelsen viser også, at 40 % kun har skadet sig selv én gang, at 33 % har skadet sig selv 1-5 gange, mens 17 % har skadet sig selv 6-20 gange og 10 % har skadet sig selv over 20 gange.

Selvskade regulerer svære følelser

Bo Møhl peger på at den primære årsag til at udøve selvskade er at regulere svære følelser. Et mindre antal gør det dog også for at forsøge at påvirke andre eller for at få et adrenalin-kick. Ca. halvdelen af dem der selvskader laver også indirekte selvskade. Indirekte selvskade kan f.eks. være spiseforstyrret adfærd såsom at sulte sig selv eller at kaste op pga. overspisning, som du kan læse mere om her.

Hjælp mod selvskade er effektivt

74 % har forsøgt at holde op med at lave selvskade, men kun ca. 1/3 har fået hjælp til at gøre det. Hvis man får hjælp, oplever langt de fleste dog, at de får det bedre. Det kan således betale sig at tilbyde hjælp til unge med selvskade. Dog skal man være meget opmærksom på, at når man behandler den direkte form for selvskade, vil den indirekte form typisk stige, såfremt den unge er udfordret af en sådan adfærd.