”En spiseforstyrrelse stopper ikke bare, når klokken slår 16”

AskovFondens aarsberetning 2021

I vores rehabiliterende arbejde står tilgængelighed som en helt central grundsøjle, når vi skal hjælpe mennesker med en spiseforstyrrelse. Dét, og meget andet, kan du læse mere om i AskovFondens årsberetning 2020, som lige er udkommet.

Tilgængelighed er en afgørende faktor

AskovFonden rummer 5 afdelinger, der hver dag arbejder for at hjælpe mennesker med forskellige udfordringer. En af forudsætningerne for at kunne lykkes med den opgave er at være tilgængelig, når behovet for hjælp og støtte opstår.

Hvordan Askovhus arbejder med tilgængelighed i vores rehabiliterende arbejde kan du læse om i årsberetningen i en artikel skrevet af Askovhus’ direktør, Line Sidenius.

Her skriver hun blandt andet:

Når man ringer til nødtelefonen, så betragtes det som et ønske om hjælp til at ændre på en situation, og så handler samtalen om at finde den rette vej. Opkaldet til nødtelefonen er således ikke løsningen på ensomheden, qua selve det rum, som samtalen udfylder, men i stedet et sparringsrum til at ændre på situationen, efter opkaldet er afsluttet.

Otto, Marianne Jelved og sociale investeringer

I årsberetningen kan du også læse mere om, hvad sociale investeringer er, og hvordan AskovFondens afdeling Dialog Mod Vold er i gang med pionerarbejdet omkring at udvikle den første prototype på en social investeringscase på socialområdet i Danmark.

Og du kan møde Otto, der kommer i AskovFondens socialpsykiatri, Marianne Jelved, der trådte ind i AskovFondens bestyrelse sidste år og Eva, som er en af vores psykologer her i Askovhus samt mange andre – kort sagt et bredt udsnit af de mennesker, som er involveret i AskovFonden, lige fra brugere til samarbejdspartnerne og medarbejdere.

Læs AskovFondens årsberetning her: