Dokumentation

Vi evaluerer altid vores indsatser

Askovhus’ mål og praksis er beskrevet i vores rehabiliteringsmanual, som revideres løbende. Vi lægger os op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2005 omkring behandling af spiseforstyrrelser samt Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer for rehabilitering af borgere med spiseforstyrrelser (2015).

Vores rehabiliterende arbejde tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi, som er en evidensbaseret metode og som også benyttes i den specialiserede behandling i region Hovedstaden.

 

Askovhus benytter Feedback Informed Treatment

Vi dokumenterer løbende vores arbejde via grundig psykologisk og social udredning og opfølgning, Feedback Informed Treatment (FIT) og Assessment Intervention Model (AIM). Formålet er at evaluere og kontinuerligt forbedre effekten af vores indsatser.

FIT er et samarbejdsredskab, der undersøger effekten af indsatsen og borgrens oplevelse af samarbejdet. På baggrund af FIT justerer vi løbende indsatsen, så borgeren oplever den bedst mulige effekt.

AIM benyttes til at indsamle data om nuværende og tidligere brugere af Askovhus’ indsatser. Det gør os bl.a. i stand til løbende at skræddersy indsatser, korrigere metodiske tilgange.

Vi udarbejder desuden statusskrivelser for hver enkelt deltager i Askovhus hver 3-6. måned. Dette sikrer det bedst mulige samarbejde med borger og kommune omkring den enkeltes behandling og rehabilitering. Skrivelserne udfærdiges med baggrund i den oprindelige udviklings- og handleplan, hvori de overordnede rehabiliteringsmål er beskrevet. Den enkelte deltagers udviklingsmål justeres løbende, sådan at den bedst mulige rehabilitering sikres.

HV01937