Christiansborg i morgenlys

Sundhedsstyrelsen anslår, at 40-50.000 danskere lider af tvangsoverspisning (BED). Det gør sygdommen til den hyppigst forekommende spiseforstyrrelse i Danmark. Selvom de har krav på behandling i det offentlige, står langt de fleste med tvangsoverspisning uden reelle behandlingsmuligheder, da regioner og kommuner endnu ikke står klar med specialiseret behandling. Samtidigt har vi brug for at vide meget mere om tvangsoverspisning, og hvordan vi bedst behandler denne spiseforstyrrelse.

Derfor har Pernille Skipper (EL) og Peder Hvelplund (EL) i samarbejde med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade, Kompetencecenter for spiseforstyrrelser og Askovhus taget initiativ til at afholde en konference på Christiansborg om tvangsoverspisning torsdag d. 11. november kl. 14-17.Konferencen vil give et indblik i, hvad BED er, og hvordan sygdommen indvirker på ens liv, samt hvor godt og hvordan behandling virker. Konferencen vil blive afrundet med en paneldebat mellem sundhedsordførere og regionspolitikere for at stille skarpt på, hvordan vi skal behandle tvangsoverspisning i Danmark – både på den korte og den lange bane. Se hele programmet her.

Kom gratis med til konferencen

Har du lyst til at deltage som publikum til konferencen? Det er gratis at deltage, og du tilmelder dig på info@lmsos.dk – husk at skriv dit fulde navn. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet.

Når du er tilmeldt, bedes du møde op 30 minutter før arrangementets start af hensyn til sikkerhedsprocedurerne på Christiansborg. Medbring billedlegitimation.

Konferencen foregår torsdag d. 11. november kl. 14-17 i Fællessalen på Christiansborg.

Behandling støttet af Sundheds- og Ældreministeriet

I 2018 modtog syv aktører puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvide behandlingskapaciteten til mennesker med tvangsoverspisning frem til og med 2021. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade, Kompetencecenter for spiseforstyrrelser og Askovhus er tre af de syv aktører, der således har tilbudt spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED i løbet af de sidste tre år og derigennem indsamlet viden og erfaring med behandling af denne målgruppe.