Besøg af Det Faglige Råd for National Koordination

Askovhus fik i går besøg af Det Faglige Råd for National Koordination, hvor direktør Line Sidenius blev inviteret til at fortælle om Askovhus’ arbejde.

Det Faglige Råd afholder fire årlige møder og ville i den forbindelse gerne besøge et højt specialiseret tilbud. Her var de især interesserede i at høre om Askovhus’ konkrete indsatser til borgere med spiseforstyrrelse, og hvordan Askovhus samarbejder omkring målgruppen på tværs af sektorer med kommunale og regionale aktører.

Det Faglige Råd for National Koordination består af repræsentanter og eksperter fra bl.a. det specialiserede socialområde, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner, og rådet rådgiver Socialstyrelsen omkring den nationale koordinationsstruktur. I bund og grund skal det Faglige Råd for National Koordination sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Arbejdet med national koordinering

Arbejdet med den nationale koordinering består blandt andet i løbende at monitorere udviklingen i de omfattede målgrupper (herunder spiseforstyrrelse) og de tilbud og indsatser, der er til målgrupperne.

Derudover udarbejdes forløbsbeskrivelser, som beskriver et samlet og koordineret forløb, der indeholder aktuel viden om virkningsfulde indsatser og relevante faglige kompetencer.

Socialstyrelsen udsender også på denne baggrund centrale udmeldinger, som omhandler en målgruppe eller særlig indsats, hvor der er behov for øget koordination på tværs af kommunerne for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud. Læs mere om Det Faglige Råd for National Koordinering her.

Socialstyrelsen udsendte i 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser og er pt. i gang med at følge op på denne udmelding.