Beskæftigelsesprojekt for mennesker der lider af spiseforstyrrelse

Nu er der åbent for tilmeldinger til SPIS, Hold 2 “Samarbejde, Plan og Integration for Borgere med Spiseforstyrrelser.

SPIS er for dig, som lider af en spiseforstyrrelse, som er 17 år og frem, og:

* ønsker støtte til at arbejde målrettet fremad i retning af en hverdag med mere livskvalitet

* ønsker at komme godt i gang med en praktik, et job eller en uddannelse, men som synes det umiddelbart er uoverskueligt

* ønsker hjælp ift. din spiseforstyrrelse samt til at reducere din selvskadende adfærd

* ønsker støtte til at normalisere din spisning og gøre maden mindre dominerende i din hverdag

Gennem et intensivt 10 måneders SPIS-forløb, får du mulighed for at få støtte til at håndtere det hårde og vanskelige arbejde, det, når man lider af en spiseforstyrrelse, er at skabe en hverdag præget af større trivsel og livskvalitet. En uge i SPIS går med 10-15 timers aktiv deltagelse i fælles morgenmad, på værksteder, i individuel samtale og i gruppeforløb.

Du får gennem forløbet hjælp til at udnytte dine egne ressourcer – både rent praktisk, og i forhold til at tage vare på dig selv. Et vigtigt formål med SPIS er også at give dig mulighed for at indgå i dynamiske fællesskaber, som kan bane vej for meningsfulde venskaber, for uddannelse og beskæftigelse.

Skriv til info@askovhus.dk, hvis du er interesseret og vil vide mere.