Beskæftigelsesforløb

Specialiseret beskæftigelsestilbud for borgere med spiseforstyrrelse

Askovhus’ beskæftigelsesforløb er for dig, der har en spiseforstyrrelse og som ønsker hjælp til at komme tættere på uddannelse eller job, mens du får et hverdagsliv med større trivsel og livskvalitet.

Det indebærer ofte, at arbejde med at få brudt fastlåste mønstre og træne færdigheder til blandt andet at regulere svære følelser og til at indgå i sociale relationer, så du kan følge et studie eller fungere godt på en arbejdsplads.

Forløbet kan sammensættes af individuelle samtaler og deltagelse i gruppeaktiviteter.

Askovhus’ beskæftigelsesforløb er for dig, der:

 • Er 17 år eller derover og har en spiseforstyrrelse
 • Er usikker på, hvad du gerne vil
 • Ønsker at komme i gang med en praktik, et job eller en uddannelse
 • Er motiveret for at skabe en hverdag med mere livskvalitet
 • Ønsker hjælp til at udnytte egne ressourcer
 • Ønsker støtte til at normalisere din spisning og gøre maden mindre dominerende i din hverdag

Indsatser, som dit forløb kan sammensættes af:

 • Mentorsamtaler
 • Færdighedstræningsgruppe
 • Beskæftigelsesworkshop
 • Kropsværk (krop, sind og bevægelse)
 • Hverdagens DAT (dialektisk adfærdsterapi)
 • Kunstgruppe
 • Måltidsstøtte

Et forløb inkl. mentor består af 9 – 22 timer om ugen i op til 26 uger, og forløbet sammensættes til den enkeltes behov. Der er løbende optag ca. hver 2. måned.

Bliv en del af Askovhus’ beskæftigelsesforløb

Hvis du kunne tænke dig at deltage i vores forløb, skal du kontakte din kommune eller din behandlingsansvarlige læge. De kan hjælpe dig med at udfylde vores henvisningsskema og sende det til os på info@askovhus.dk. Hvis du ikke er tilknyttet en behandlingsansvarlig læge, kan du kontakte os, så hjælper vi dig med at etablere kontakt til en.

Download henvisningsskemaet til Askovhus’ beskæftigelsesforløb.

Før opstart skal du til en visitationssamtale for, at vi bedst muligt kan sikre, at et forløb i Askovhus kommer til at give mening for dig.

Læs mere i folderen om Askovhus’ beskæftigelsesforløb.

Hvis du ønsker at bestille den trykte folder eller hvis du har spørgsmål, så skriv til info@askovhus.dk eller ring på 35 30 17 45.

Beskæftigelse spiseforstyrrelse