BED behandling

Spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED

Askovhus tilbyder spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker, der har BED (Binge Eating Disorder). BED kaldes også tvangsoverspisning på dansk. Askovhus’ BED behandling består af et 40-ugers terapiforløb med både individuel terapi og gruppeundervisning samt et sideløbende gruppeforløb for pårørende, f.eks. en kæreste, ven, forælder eller anden familie.

Askovhus’ BED behandling er støttet med satspuljemidler og tilbydes derfor gratis til og med år 2021.

OBS! Alle pladser på forløbet er desværre fyldte, og ventelisten er lukket. Askovhus tilbyder dog stadig individuelle, selvbetalte psykologforløb. Se mere nedenfor.

Hvad er BED?

Binge Eating Disorder kendetegnes ved overspisningsepisoder, hvor personen spiser en stor mængde mad inden for et kort tidsrum og efterfølgende har en oplevelse af at have mistet kontrollen. Det fører ofte – men ikke altid – til overvægt eller fedme.

Binge Eating Disorder er den mest udbredte af de forskellige spiseforstyrrelser, og det anslås, at 40-50.000 mennesker i Danmark lider af BED (Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade, 2016). Samtidigt er BED endnu ikke officielt anerkendt som diagnose, og viden om tvangsoverspisning er ikke særligt udbredt hos den danske befolkning. Derfor oplever mange, der lider af BED, at de bliver stigmatiserede og misforståede, hvilket ofte resulterer i at spiseforstyrrelsen og symptomerne forværres.

BED behandling – Det består forløbet af

Askovhus’ spiseforstyrrelsesbehandling består af forskellige elementer, der både er målrettet personen med BED og den pårørende. Behandlingen er baseret på dialektisk adfærdsterapi (DAT), som er en anerkendt og effektiv metode til at mindske spiseforstyrrelsens greb.

Hver deltager får tilbudt at få en pårørende med i forløbet. De pårørende inddrages for, at personen med BED kan få ekstra støtte til behandlingen. Samtidigt vil de pårørende også blive bedre klædt på til at kunne passe på sig selv i et sygdomsforløb, der ofte kan være både belastende og udfordrende for den fælles relation.

Forløbet foregår ugentligt for personen med BED og hver 14. dag for den pårørende, og det vil blive tilrettelagt, så det bedst muligt passer med jeres hverdag.

Et forløb består af følgende indsatser fordelt henover 40 uger:

For personen med BED:
Færdighedstræning i gruppe
Individuel terapi
Socialrådgivning efter behov

For den pårørende:
Færdighedstræning i gruppe

For begge
Pårørendesamtaler efter behov

Hvem henvender BED behandlingen sig til?

Askovhus’ BED behandling henvender sig til voksne over 18 år med BED i sværhedsgraden let til moderat. Det er muligt at deltage i forløbet, selvom du kæmper med andre ting i livet, men spiseforstyrrelsen skal være den primære udfordring i dit liv.

Askovhus’ tilbud er ikke det rette for dig, hvis du kæmper med følgende:

 • Aktivt misbrug
 • Udadreagerende adfærd
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Mental retardering
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Komplekse somatiske problemstillinger, som vurderes at stå i vejen for behandlingen

Det er desuden ikke muligt at deltage i forløbet, hvis:

 • Du spiser efter vegansk kost og ikke kan pausere dette under din behandling på Askovhus
 • Du er gravid
 • Du er under udredning for fødevareallergi. Der skal foreligge speciallægeerklæring på allergier ved opstart af behandlingen
 • Du er under udredning for anden psykiatrisk lidelse (hvilket vil sige, at du skal være færdigudredt, før du kommer til forsamtale)
 • Du er under udredning for somatisk sygdom (hvilket vil sige, at du skal være færdigudredt, før du kommer til forsamtale).

I disse tilfælde er rammerne i Askovhus ikke tilstrækkelige til at hjælpe i din situation. Vi vil i stedet opfordre dig til at henvende dig til egen læge eller søge andre behandlingstilbud for BED.

Hvis du er i tvivl, om du tilhører målgruppen i Askovhus, er du altid meget velkommen til at kontakte os, og så hjælper vi gerne med at vurdere, om det er relevant for dig at komme til en forsamtale hos os.

Hvordan får I hjælp?

Hvis du/I tror, at Askovhus’ BED behandling er relevant for jer, er du/I altid velkomne til at kontakte os for at høre mere. Ring på 35 30 17 45 eller skriv til info@askovhus.dk.

Spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED tilbydes gratis. Før opstart skal I igennem en visitationssamtale, så vi bedst muligt kan sikre, at et forløb i Askovhus vil være det rigtige for jer. Behandlingsforløbet vil blive tilrettelagt i samarbejde med den enkeltes eventuelle øvrige behandling.

Behandlingsforløbet er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet under Satspuljeaftalen 2018-2021.

I denne folder kan du læse mere om BED behandlingsforløbet:

Selvbetalt terapi og BED behandling

Der er stor interesse for BED-behandlingsforløbet, og det kan derfor være svært at få en plads på forløbet. Askovhus tilbyder også individuelle, selvbetalte terapiforløb til mennesker, der har BED. Du kan læse mere om individuel terapi i Askovhus her, og du er altid velkommen til at tage kontakt for at høre om mulighederne.

Spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED

Du og din pårørende kan bl.a. få hjælp til:

 • at mindske den spiseforstyrrede adfærd, så der bliver plads til andet i dit liv
 • at blive bedre til at regulere følelser og impulser
 • at kunne sætte ord på og at håndtere svære følelser på en konstruktiv måde, så du opnår større glæde i livet
 • at blive bedre til at samarbejde, lytte og forstå hinanden
 • at mindske eventuel selvskadende adfærd

Se mere om BED

Faglig blog: Den oversete spiseforstyrrelse, af Line Sidenius – direktør i Askovhus

Faglig artikel: Coronakrisen intensiverer behovet for hjælp til mennesker med spiseforstyrrelsen bed – 40.000 mennesker står stadig uden behandling, skrevet af behandlere fra BEDklinikken, LMS og Askovhus

Debat: Bliver vi klar til at behandle 40.000 danskere med BED? 

85 % er diagnosefrie efter BED-behandling – læs midtvejsresultater fra forløbet.

Du kan desuden læse mere om, hvad BED er på LMS’ hjemmeside.