BED behandling

Spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED

Askovhus tilbyder spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker, der har BED (Binge Eating Disorder). BED kaldes også tvangsoverspisning på dansk. BED behandlingen består af et 40 ugers terapiforløb med både individuel terapi og gruppeundervisning samt et sideløbende gruppeforløb for pårørende, f.eks. en kæreste, ven, forælder eller anden familie.

Behandlingsforløbet er støttet med satspuljemidler og tilbydes derfor gratis til og med år 2021.

OBS! Grundet stor efterspørgsel er der pt. lukket for optag til BED behandling i Askovhus. Der åbnes for venteliste igen mandag d. 4. maj 2020, hvor du er velkommen til at henvende dig. Ventelisten er til det næste behandlingsforløb, som starter op til december 2020.

Hvad er BED?

Binge Eating Disorder kendetegnes ved overspisningsepisoder, hvor personen spiser en stor mængde mad inden for et kort tidsrum og efterfølgende har en oplevelse af at have mistet kontrollen. Det fører ofte – men ikke altid – til overvægt eller fedme.

Binge Eating Disorder er den mest udbredte af de forskellige spiseforstyrrelser, og det anslås, at 40-50.000 mennesker i Danmark lider af BED (Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade, 2016). Samtidigt er BED endnu ikke officielt anerkendt som diagnose, og viden om tvangsoverspisning er ikke særligt udbredt hos den danske befolkning. Derfor oplever mange, der lider af BED, at de bliver stigmatiserede og misforståede, hvilket ofte resulterer i at spiseforstyrrelsen og symptomerne forværres.

 

BED behandling – Det består forløbet af

Askovhus’ spiseforstyrrelsesbehandling består af forskellige elementer, der både er målrettet personen med BED og den pårørende. Behandlingen er baseret på dialektisk adfærdsterapi (DAT), som er en anerkendt og effektiv metode til at mindske spiseforstyrrelsens greb.

Hver deltager får tilbudt at få en pårørende med i forløbet. De pårørende inddrages for, at personen med BED kan få ekstra støtte til behandlingen. Samtidigt vil de pårørende også blive bedre klædt på til at kunne passe på sig selv i et sygdomsforløb, der ofte kan være både belastende og udfordrende for den fælles relation.

Forløbet foregår ugentligt for personen med BED og hver 14. dag for den pårørende, og det vil blive tilrettelagt, så det bedst muligt passer med jeres hverdag.

Et forløb består af følgende indsatser fordelt henover 40 uger:

For personen med BED:
Færdighedstræning i gruppe
Individuel terapi
Socialrådgivning efter behov

For den pårørende:
Færdighedstræning i gruppe

For begge
Pårørendesamtaler efter behov

Hvordan får I hjælp?

Hvis du/I tror, at et forløb i Askovhus er relevant for jer, er du/I altid velkomne til at kontakte os for at høre mere. Ring på 35 30 17 45 eller skriv til info@askovhus.dk.

Spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED tilbydes gratis. Før opstart skal I igennem en visitationssamtale, så vi bedst muligt kan sikre, at et forløb i Askovhus vil være det rigtige for jer. Behandlingsforløbet vil blive tilrettelagt i samarbejde med den enkeltes eventuelle øvrige behandling.

Behandlingsforløbet er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet under Satspuljeaftalen 2018-2021.

I denne folder kan du læse mere om BED behandlingsforløbet:

 

 

Selvbetalt terapi og BED behandling

Der er stor interesse for BED-behandlingsforløbet, og det kan derfor være svært at få en plads på forløbet. Askovhus tilbyder også individuelle, selvbetalte terapiforløb til mennesker, der har BED. Du kan læse mere om individuel terapi i Askovhus her, og du er altid velkommen til at tage kontakt for at høre om mulighederne.

Spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED

BED-behandling kan være for dig, der…:

 • lider/tror du lider af tvangsoverspisning
 • måske har prøvet andre former for behandling, uden at have fået fuldt udbytte af det
 • har kaotiske spisemønstre med mange overspisninger
 • måske er overvægtig og meget optaget af mad og af at tabe dig
 • måske har lavt selvværd, mange negative tanker og føler dig skamfuld over dine spisevaner
 • er over 18 år

Du og din pårørende kan bl.a. få hjælp til:

 • at mindske den spiseforstyrrede adfærd, så der bliver plads til andet i dit liv
 • at blive bedre til at regulere følelser og impulser
 • at kunne sætte ord på og at håndtere svære følelser på en konstruktiv måde, så du opnår større glæde i livet
 • at blive bedre til at samarbejde, lytte og forstå hinanden
 • at mindske eventuel selvskadende adfærd