To kvinder taler sammen

Flere og flere børn og unge bliver ramt af spiseforstyrrelser. I de senere år har vi samtidigt set et voksende behov for mere intensiv støtte til unge under 18 år.

Derfor har vi startet Baghuset, som er et behandlingstilbud med måltidsstøtte for børn og unge med en spiseforstyrrelse.

Baghuset indeholder en kombination af indsatser

I Baghuset får man specialiseret måltidsstøtte, og vi arbejder med aktiviteter, der understøtter træning af forskellige færdigheder. Her øver man sig blandt andet på at være en del af forskellige sociale fællesskaber, regulere egne følelser i forskellige situationer og at mindske spiseforstyrret adfærd.

Som en del af baghuset bliver man også tilknyttet en psykolog, hvor man får individuelle samtaler, forældre- og familiesamtaler. Derudover indgår man i en ungegruppe sammen med andre unge. I ungegruppen arbejder man med dialektisk adfærdsterapi, som bl.a. har til formål at give redskaber til at kunne håndtere svære udfordringer.

Bedre forudsætninger for at kunne klare måltiderne

Baghuset giver den enkelte bedre forudsætninger for at kunne klare måltiderne, både før, under og efter spisningen. I Baghuset arbejder vi også med at at blive klogere på sin spiseforstyrrelse, hvilke konsekvenser den har for ens liv samt, hvad der kan motivere til at leve et liv uden sygdommen.

Samtidigt er der plads til at øve sig på at være en del af sociale fællesskaber og at blive støttet i forhold sin skole.

Baggård med gult hus og planter

Henvender sig til børn og unge under 18 år

Baghuset henvender sig til børn og unge, som har brug for støtte før, under og efter måltider samt har brug for hjælp til at komme tilbage til hverdagen med venner og skole.

Baghuset ligger i København og har åbent mandag, onsdag og fredag i dagtimerne.

Læs mere om måltidsstøtte her.