fbpx GRO - Naturterapi til mennesker med spiseforstyrrelse | Askovhus
Træer med grønne blade

GRO – Natur til et godt liv

Træer med grønne blade

GRO – Natur til et godt liv

Træer med grønne blade

GRO – Natur til et godt liv

GRO – Natur til et godt liv

Naturterapeutisk forløb til mennesker med spiseforstyrrelse

Askovhus tilbød i et projektsamarbejde med Bikubenfonden et helt nyt forløb med naturterapi til mennesker, der har en spiseforstyrrelse. Projektet er nu afsluttet, men vi arbejder på snart at kunne tilbyde et naturterapeutisk forløb igen.

GRO – Natur til et godt liv er et 28-ugers terapeutisk forløb, der kombinerer naturterapi, kropsterapi og dialektisk adfærdsterapi. GRO er finansieret af Bikubenfonden og tilbydes derfor gratis.

GRO er for dig, der:
  • er mellem 17 år og 30 år
  • har en spiseforstyrrelse af typen anoreksi, bulimi eller atypisk spiseforstyrrelse

Det kan være, du derudover har andre diagnoser, f.eks. en personlighedsforstyrrelse, depression eller angst. Du skal desuden have en behandlingsansvarlig læge (det kan også være din egen læge).

Forudsætningen for at starte i GRO er, at du har en BMI på minimum 18,5. Forløbet omfatter ikke støtte til spisning.

Det naturterapeutiske forløb

GRO består af individuelle samtaler og færdighedstræning i gruppe med naturen som ramme. Forløbet varer 28 uger med én mødegang om ugen på mellem 1-4 timers varighed, og det varetages af en kropsterapeut og en psykolog, som begge har stor erfaring med at arbejde med mennesker med spiseforstyrrelse.

GRO tager udgangspunkt i de positive indvirkninger, som naturen har på os mennesker, og bruger dem aktivt i et terapiforløb, der er særligt udviklet til behandling af spiseforstyrrelse. Forløbet er baseret på dialektisk adfærdsterapi, naturterapi og kropsterapi.

Ved at deltage i GRO – Natur til et godt liv vil vi blandt andet samarbejde om at:

  • Få tanker om mad, krop og vægt til at fylde mindre i din hverdag
  • Få større fokus på egne ressourcer og bevæge dig tættere på dine egne mål
  • Blive bedre til at tackle udfordringer og konflikter og derigennem øge din livskvalitet
  • Styrke din egenomsorg
  • Få mere af det, du gerne vil skabe plads til i din hverdag
  • Opleve en lidt anderledes og mere kreativ måde, at modtage terapi på

Hvad er dialektisk adfærdsterapi, naturterapi og kropsterapi?

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er en anerkendt terapiform, som er effektiv til behandling af spiseforstyrrelse, og som også er udbredt i den regionale behandling. Formålet med DAT er at lære at håndtere og regulere sine følelser og erstatte impulsiv adfærd med færdigheder, som bringer den enkelte tættere på sine mål i tilværelsen.

Naturterapi er en samlebetegnelse for forskellige terapiformer, der alle aktivt inddrager naturen. Der er et rigtigt stort potentiale ved at inddrage naturterapi til mennesker med psykiske udfordringer, herunder også mennesker, som har en spiseforstyrrelse.

I naturen stimuleres sanserne, nysgerrigheden vækkes intuitivt, og man er til stede på en mere umiddelbar måde. Naturterapi har især gavnlige virkninger som reduktion af stress-symptomer, angst og depression og øget selvværd, opmærksomhed og mestring af eget liv.

Kropsterapi inddrages i forløbet for at øge den enkeltes forudsætning for at kunne afkode kroppens signaler og handle på dem. At få større bevidsthed om kroppen vil hjælpe den enkelte til at opleve, forstå og respektere kroppen og dens signaler for dermed at øge selvfølelse, selvtillid, kontrol og accept af kroppen, som den er.

Det praktiske

Har du lyst til at begynde i et forløb med naturterapi hos Askovhus? Her har vi samlet en vifte af praktisk information, du har brug for at vide om forløbet.

Hvor tit mødes man?

Du skal deltage i forløbet på ugentlig basis, hvilket fordeler sig på en gruppegang hver anden tirsdag formiddag og individuelle samtaler hver anden uge. De individuelle samtaler foregår i Askovhus.

Gennem forløbet arbejder vi hen imod at tage et par overnatninger, hvor naturterapien vil foregå i de naturskønne sydfynske omgivelser i Svanninge Bjerge.

Hvordan kommer man afsted?

Askovhus står for fælles transport fra Askovhus på Nørrebro og ud til de enkelte naturområder.

Hvornår starter næste forløb?

Projektet er afsluttet og der tilbydes pt. ikke et naturterapeutisk forløb. Vi arbejder på at kunne tilbyde et nyt forløb.

Det første forløb startede op i januar 2020, det andet forløb startede op i september 2020 og det sidste og tredje forløb startede op i april 2021.

Før opstart skal du gennem en visitation i Askovhus.

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb? Eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00

Vil du vide mere om naturterapi?

Du kan læse mere om, hvordan man kan bruge naturterapi, når man skal arbejde sig fri af en spiseforstyrrelse: