fbpx BED behandling (tvangsoverspisning) | Askovhus
Kvinde med ryggen til

Behandling for Binge Eating Disorder

Kvinde med ryggen til

Behandling for Binge Eating Disorder

Kvinde med ryggen til

Behandling for Binge Eating Disorder

Behandling for Binge Eating Disorder

BED Behandling

Askovhus tilbyder forskellige former for behandling til mennesker, der har BED. BED er en forkortelse for Binge Eating Disorder, som på dansk også oversættes til tvangsoverspisning.

Askovhus tilbyder følgende behandling for BED:

  • 30 ugers gratis behandlingsforløb til mennesker med BED
  • Selvbetalt individuel behandling  (kan foregå både fysisk og online)

Herunder kan du læse mere om, hvad BED er og de behandlingsmuligheder, Askovhus tilbyder.

Hvad er BED?

Sygdommen er kendetegnet ved, at man har et tilbagevendende antal overspisninger (afhængigt af sygdomsgraden), hvor man indtager store mængder mad indenfor en kort tidsperiode. Man har typisk en følelse af kontroltab, hvor det opleves som umuligt at stoppe med at spise eller styre, hvor meget mad, der bliver spist. Overspisningerne fører ofte skyld, skam og selvbebrejdelser med sig.

Mange, der har BED, har en høj vægt eller oplever perioder, hvor vægten svinger meget. Dette gør sig dog ikke gældende for alle, og høj vægt er ikke et kriterie for at have BED. Typisk vil dømmende tanker omkring sin krop fylde meget, når man har tvangsoverspisning.

BED bliver typisk misforstået og tolket som overvægtsproblemer af både familie og venner og af sundhedspersonale. Det kan føre til fejlbehandling, fejlslagne slankekure og en grundlæggende oplevelse af at føle sig forkert. Oveni det føler mange sig isoleret og lider måske også af depression og angst.

Har man BED, er det derfor vigtigt at have fokus på at behandle sin spiseforstyrrelse, og ikke sin vægt.

Læs mere om, hvad der kendetegner BED her.

30 ugers gratis behandlingsforløb for BED

Askovhus har fået midler fra Sundhedsministeriet til at tilbyde et 30 ugers gratis behandlingsforløb til mennesker med BED. Midlerne strækker sig frem til og med 2025, og det første forløb forventes at starte op til oktober 2022.

Behandlingen har en varighed på 30-uger og består af en kombination af individuel terapi og gruppeundervisning.

Følgende indgår i forløbet:

  • Færdighedstræning i gruppe
  • Individuelle psykologsamtaler
  • Diætetisk vejledning
  • Opfølgende drop-in grupper

Pårørende vil også have mulighed for at blive inddraget – det kan f.eks. være en kæreste, ven, forælder eller anden familie. Den pårørende vil modtage undervisning om BED og få et større indblik i, hvad behandlingen for deres pårørende går ud på.

Træning af færdigheder

Forløbet er tilrettelagt ud fra dialektisk adfærdsterapi, som er en evidensbaseret metode, der har vist god effekt i forhold til behandling af BED.

Igennem færdighedstræningen læres der en række færdigheder som kan anvendes som alternative strategier til håndtering af fx svære følelser, og som på sigt kan komme til at stå i stedet for overspisninger. Der arbejdes desuden systematisk med udfyldelse af kostdagbog, med principperne omkring mekanisk spisning samt med eksponering af såkaldte ”forbudte fødevarer”.

Er du interesseret i at deltage i det gratis behandlingsforløb?

Det første behandlingsforløb forventes at starte op til oktober 2022. For at komme i betragtning til en plads i behandlingsforløbet bedes du skrive en mail til info@askovhus.dk. Her vil du blive skrevet på en interesseliste og efterfølgende kontaktet med henblik på at komme på venteliste til forløbet.

Man skal igennem en visitation for at få tildelt en plads i behandlingsforløbet, så vi kan finde ud af, om BED behandlingen i Askovhus vil være det rette for dig. På det første hold vil der være plads til 16 deltagere, og man skal være over 18 år.

Behandlingsforløbet henvender sig til mennesker med mild til moderat BED.

Gode erfaringer fra BED-projekt 2018-2021

Askovhus fik støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle et BED behandlingsforløb i perioden 2018-2021.

Projektet er afsluttet og er nu evalueret i en rapport. Resultaterne fra projektet viser, at behandlingen er yderst effekt, hvor 85% er diagnosefrie efter endt behandling. Samtidigt har 6 ud af 10 deltagere enten ingen overspisninger ved afslutningen af forløbet, mens alle får reduceret antallet af overspisninger.

Det er med viden og erfaringer fra dette projekt, at Askovhus tilbyder BED behandling.

BED behandling

Individuelt, selvbetalt behandling for BED

Det individuelle behandlingsforløb består af samtaler med en af vores psykologer. Samtalerne har fokus på at finde frem til dine personlige mål. Det vil ofte tage udgangspunkt i, hvad du gerne vil have mere af i din hverdag, og hvad du gerne vil have skal fylde mindre.

Hvis det vurderes relevant vil man kunne inddrage pårørende, diætist eller hvad, der ellers kunne være brug for.

Online behandling af tvangsoverspisning

I Askovhus tilbyder vi også online BED behandling. Igennem flere år med corona-virus har vi gjort os mange positive erfaringer med at lave online terapi. Derfor tilbyder vi også denne form for samtaleforløb.

Du behøver derfor ikke at bo i København eller omegn for at få behandling i Askovhus.

Fælles for BED behandling i Askovhus

I behandlingen har vi fokus på, at du får et mere balanceret forhold til mad, og vi arbejder hen imod et liv, hvor tanker om mad, krop og vægt ikke er styrende.

Herunder kan du læse mere om den måde, vi arbejder med behandling af BED i alle forløb i Askovhus.

Overspisninger

Overspisninger handler ofte om håndtering af følelser. Det kan både være svære og triste følelser, men nogle har også overspisninger, når de er glade eller skal fejre noget. Det er derfor også en stor del af et behandlingsforløb at begynde at forstå sine følelser bedre og se på, hvad der ligger overspisningerne.

Derfor arbejder vi også med, at du får redskaber til at håndtere dine følelser på andre måder end gennem maden.

Ikke fokus på vægttab

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vi i BED behandlingen ikke arbejder med vægttab.

Det gør vi ikke, fordi både forskning og erfaring peger på, at det er vigtigt at holde en stabil vægt og at have fokus på behandling af selve spiseforstyrrelsen.

Mange med BED har allerede forsøgt sig med utallige slankekure og vægttabsprogrammer, men i langt de fleste tilfælde ender de med at tage på igen. Dét at være på slankekur kan være med til at trigge trangen til overspisninger, og på den måde kan slankekure og lignende være med til at fastholde spiseforstyrrelsen. Det kan du læse mere om her.

Pårørende med ind i BED behandlingen

For nogle kan det være rigtigt gavnligt, at en pårørende inddrages i behandlingsforløbet. Som pårørende er det vigtigt at forstå spiseforstyrrelsens mekanismer. Derfor arbejder vi med, at den pårørende får en grundlæggende viden om BED og hvad behandlingen går ud på. På den måde kan den pårørende bedre sætte sig i dit sted og støtte dig igennem behandlingsforløbet.

Når de pårørende bliver inddraget i behandlingen, ser vi også tit, at den BED-ramte får mere ”arbejdsro” til at fokusere på sin behandling. Det bliver pludselig validt og accepteret ikke at være i gang med en slankekur eller et vægttab.

Her kan du læse mere om, hvordan pårørende kan få hjælp og indgå i et behandlingsforløb.

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00