BED-behandling

BED behandling

Askovhus tilbyder behandling til mennesker, der har BED (Binge Eating Disorder). BED kaldes også tvangsoverspisning på dansk. Nogle af behandlingsindsatserne vil også kunne foregå online, således at du vil kunne modtage hjælp fra Askovhus, selvom du ikke bor i Københavnsområdet.

Mange, der har BED, kæmper med en høj eller svingende vægt, dømmende tanker omkring deres krop, tilbagevendende overspisninger og en følelse af kontroltab.

Hos mange, der lider af BED, bliver sygdommen ofte misforstået og tolket som overvægtsproblemer, hvilket kan føre til fejlbehandling, fejlslagne slankekure og en oplevelse af at føle sig forkert. Samtidigt føler mange sig isoleret og og lider måske også af depression og angst.

Har man BED, er det derfor vigtigt at få behandlet selve spiseforstyrrelsen.

Kontakt os

Vil du gerne begynde i et forløb hos Askovhus eller har du spørgsmål til vores behandlingstilbud? Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 09.00-16.00

Behandling for BED i Askovhus

I Askovhus tilbyder vi specialiserede behandlingsforløb for mennesker med BED. Behandlingen vil ofte bestå af et individuelt tilrettelagt forløb med samtaler med en af vores psykologer. Dertil vil man kunne inddrage pårørende, diætist eller hvad, der måtte være brug for.

I et forløb samarbejder du med psykologen om at finde frem til dine personlige mål, som f.eks. hvad du gerne vil have mere af i din hverdag, og hvad du gerne vil have skal fylde mindre.

I behandlingen har vi således fokus på, at du får et mere balanceret forhold til mad, og vi arbejder hen imod et liv, hvor tanker om mad, krop og vægt ikke er styrende.

Overspisninger handler ofte om håndtering af følelser. Det er derfor også en stor del af et behandlingsforløb at forstå sine følelser bedre og få redskaber til at håndtere dem på andre måder end gennem maden.

Kontakt os for at høre om behandlingsmuligheder. Du kan også læse mere om psykologsamtaler her.

Hvad er BED?

BED er en forkortelse for Binge Eating Disorder, som på dansk oversættes til tvangsoverspisning. Er du i tvivl om, hvad der kendetegner BED, kan du her læse mere om spiseforstyrrelsen.

Citat fra deltager i Askovhus' BED-behandling

Ikke fokus på vægttab

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, at vi i BED behandlingen ikke arbejder med vægttab.

Det gør vi ikke, fordi både forskning og erfaring peger på, at det er vigtigt at holde en stabil vægt og at have fokus på behandling af selve spiseforstyrrelsen, før man kan kigge på et eventuelt vægttab. Det kan du læse mere om her.

Online BED behandling

I Askovhus tilbyder vi også online BED behandling. Igennem et år med corona-virus, har vi gjort os mange positive erfaringer med at lave online terapi. Derfor tilbyder vi også denne form for samtaleforløb.

Du behøver derfor ikke at bo i København eller omegn for at få behandling i Askovhus.

Pårørende med ind i behandlingen

For nogle kan det være rigtigt gavnligt, at en pårørende inddrages i behandlingsforløbet. Som pårørende er det vigtigt at forstå spiseforstyrrelsens mekanismer, og hvad behandlingen går ud på. På den måde, kan den pårørende bedre sætte sig i dit sted og støtte dig igennem behandlingsforløbet.

Når de pårørende bliver inddraget i behandlingen, ser vi også tit, at den BED-ramte får mere ”arbejdsro” til at fokusere på sin behandling.  Det bliver pludselig validt og accepteret ikke at være i gang med en slankekur eller et vægttab.

Her kan du læse mere om, hvordan pårørende kan få hjælp og indgå i et behandlingsforløb.

Spiseforstyrrelsesbehandling til mennesker med BED

Erfaringer fra BED-projekt

Askovhus har fået støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle et BED behandlingsforløb i perioden 2018-2021. Alle pladser på dette gratis forløb er desværre fyldte, og ventelisten er nu lukket.

Behandlingen består af et 40-ugers terapiforløb med både individuel terapi og gruppeundervisning samt et sideløbende gruppeforløb for pårørende, f.eks. en kæreste, ven, forælder eller anden familie.

De foreløbige resultater fra projektet viser, at 85% er diagnosefrie efter endt behandling. Samtidigt har 75% af deltagerne enten meget få eller ingen overspisninger ved afslutningen af forløbet.

Det er med viden og erfaringer fra dette projekt, at Askovhus tilbyder individuel BED behandling.

Behandling til unge og voksne med spiseforstyrrelser

Behandling til pårørende