fbpx BED behandling (Binge Eating Disorder / tvangsoverspisning) | Askovhus
Kvinde med ryggen til - Askovhus

Behandling for Binge Eating Disorder

Kvinde med ryggen til - Askovhus

Behandling for Binge Eating Disorder

Kvinde med ryggen til - Askovhus

Behandling for Binge Eating Disorder

Behandling for Binge Eating Disorder

BED Behandling

Askovhus tilbyder behandling til mennesker, der har BED (Binge Eating Disorder). BED kaldes også tvangsoverspisning på dansk. Nogle af behandlingsindsatserne vil også kunne foregå online, således at du vil kunne modtage hjælp fra Askovhus, selvom du ikke bor i Københavnsområdet.

Mange, der har BED, kæmper med en høj eller svingende vægt og dømmende tanker omkring deres krop. Sygdommen er også kendetegnet ved, at man har et tilbagevendende antal overspisninger (afhængigt af sygdomsgraden) og en følelse af kontroltab, hvor det opleves som umuligt at stoppe med at spise eller styre, hvor meget mad, der bliver spist. Overspisningerne fører ofte skyld, skam og selvbebrejdelser med sig.

Det er også typisk, at BED bliver misforstået og tolket som overvægtsproblemer af både familie og venner og sundhedspersonale. Det kan føre til fejlbehandling, fejlslagne slankekure og en grundlæggende oplevelse af at føle sig forkert. Oveni det føler mange sig isoleret og lider måske også af depression og angst.

Har man BED, er det derfor vigtigt at få behandlet selve spiseforstyrrelsen.

Behandling i Askovhus

I Askovhus tilbyder vi specialiserede behandlingsforløb for mennesker med BED. Behandlingen vil ofte bestå af et individuelt tilrettelagt forløb med samtaler med en af vores psykologer. Dertil vil man kunne inddrage pårørende, diætist eller hvad, der ellers kunne være brug for.

I et forløb samarbejder du med psykologen om at finde frem til dine personlige mål. Det vil ofte tage udgangspunkt i, hvad du gerne vil have mere af i din hverdag, og hvad du gerne vil have skal fylde mindre.

I behandlingen har vi således fokus på, at du får et mere balanceret forhold til mad, og vi arbejder hen imod et liv, hvor tanker om mad, krop og vægt ikke er styrende.

Citat om behandling i Askovhus

Overspisninger

Overspisninger handler ofte om håndtering af følelser. Det kan både være svære og triste følelser, men nogle laver også overspisninger på, når de er glade eller skal fejre noget. Det er derfor også en stor del af et behandlingsforløb at begynde at forstå sine følelser bedre og se på, hvad der ligger overspisningerne.

Derfor arbejder vi også med, at du får redskaber til at håndtere dine følelser på andre måder end gennem maden.

Kontakt os for at høre om behandlingsmuligheder. Du kan også læse mere om psykologsamtaler her

Ikke fokus på vægttab

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, at vi i BED behandlingen ikke arbejder med vægttab.

Det gør vi ikke, fordi både forskning og erfaring peger på, at det er vigtigt at holde en stabil vægt og at have fokus på behandling af selve spiseforstyrrelsen.

Mange med BED har allerede forsøgt sig med utallige slankekure og vægttabsprogrammer, men i langt de fleste tilfælde ender de med at tage det hele på igen. Dét at være på slankekur kan være med til at trigge trangen til overspisninger, og på den måde kan slankekure og lignende være med til at fastholde spiseforstyrrelsen. Det kan du læse mere om her.

Online BED behandling

I Askovhus tilbyder vi også online BED behandling. Igennem et år med corona-virus, har vi gjort os mange positive erfaringer med at lave online terapi. Derfor tilbyder vi også denne form for samtaleforløb.

Du behøver derfor ikke at bo i København eller omegn for at få behandling i Askovhus.

Pårørende med ind i BED behandlingen

For nogle kan det være rigtigt gavnligt, at en pårørende inddrages i behandlingsforløbet. Som pårørende er det vigtigt at forstå spiseforstyrrelsens mekanismer. Derfor arbejder vi med, at den pårørende får en grundlæggende viden om BED og hvad behandlingen går ud på. På den måde kan den pårørende bedre sætte sig i dit sted og støtte dig igennem behandlingsforløbet.

Når de pårørende bliver inddraget i behandlingen, ser vi også tit, at den BED-ramte får mere ”arbejdsro” til at fokusere på sin behandling. Det bliver pludselig validt og accepteret ikke at være i gang med en slankekur eller et vægttab.

Her kan du læse mere om, hvordan pårørende kan få hjælp og indgå i et behandlingsforløb.

Erfaringer fra BED-projekt

Askovhus har fået støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til at udvikle et BED behandlingsforløb i perioden 2018-2021. Alle pladser på dette gratis forløb er desværre fyldte, og ventelisten er nu lukket.

Behandlingen består af et 40-ugers terapiforløb med både individuel terapi og gruppeundervisning. Sideløbende bliver pårørende inddraget – f.eks. en kæreste, ven, forælder eller anden familie – i en gruppe, hvor de også modtager undervisning om BED, og hvad behandlingen går ud på.

De foreløbige resultater fra projektet viser, at behandlingen virker rigtig godt, hvor 85% er diagnosefrie efter endt behandling. Samtidigt har 75% af deltagerne enten meget få eller ingen overspisninger ved afslutningen af forløbet.

Det er med viden og erfaringer fra dette projekt, at Askovhus tilbyder individuel BED behandling.

Hvad er BED?

BED er en forkortelse for Binge Eating Disorder, som på dansk oversættes til tvangsoverspisning. Er du i tvivl om, hvad der kendetegner BED, kan du her læse mere om spiseforstyrrelsen.

Læs mere om BED
Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00