fbpx Hjælp til pårørende til mennesker med spiseforstyrrelse | Askovhus
Spiseforstyrrelse pårørende

Hjælp til pårørende

Spiseforstyrrelse pårørende

Hjælp til pårørende

Spiseforstyrrelse pårørende

Hjælp til pårørende

Hjælp til pårørende

Hjælp til pårørende til mennesker med spiseforstyrrelse

Det er svært at være pårørende til en person med spiseforstyrrelse. Det er ligegyldigt, om man er forælder, søskende, ven eller partner. At være vidne til at en person, man holder af, har det psykisk svært og gør skade på sig selv kan vække forskellige følelser som bekymring, frustration, vrede og skyldfølelse. Selvom man som pårørende ikke er den, der kæmper med spiseforstyrrelsen, så bliver man alligevel ofte en del af kampen.

Det er vigtigt, at man som pårørende får nogle redskaber til, hvordan man kan støtte sin nære på en god måde. Det er mindst lige så vigtigt, at man får nogle redskaber til, hvordan man samtidig kan tage vare på sig selv.

 

Spiseforstyrrelse og pårørende

Hos Askovhus inddrager vi psykoedukation i behandlingen til pårørende. Psykoedukation betyder undervisning i psyken og henviser til formidling af viden om psykiske lidelser, symptomer og behandlingsmetoder.

Formålet er at give viden om sygdommen og at tilbyde vejledning i, hvordan man støtter som pårørende og samtidig tager vare på sig selv. Psykoedukation bidrager til en fælles forståelse af hvilke udfordringer, der følger med det at have en spiseforstyrrelse.

Nedenfor kan du læse om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud til pårørende.

 

Psykologsamtaler for pårørende

Har du en formodning om, at en af dine nære kæmper med en spiseforstyrrelse, og har du svært ved at finde din egen rolle i det? Er du i tvivl om, hvordan du støtter personen bedst? Og oplever du måske, at det er vanskeligt at bevare håbet på vegne af din pårørende? Er det vanskeligt at få plads til dit eget liv også?

Få hjælp til at støtte din nære

Askovhus tilbyder psykologsamtaler for pårørende til personer med spiseforstyrrelser. Formålet med samtalerne er at give plads til bekymringer samt at drøfte de typiske dilemmaer og udfordringer, som en spiseforstyrrelse bringer med sig. Gennem terapien får du hjælp til, hvordan du kan støtte din nære. Du vil også opnå færdigheder til bedre at kunne hjælpe vedkommende. Det er ikke betinget, at din nære går i terapi hos Askovhus eller andetsteds, for at du kan gå i terapi hos os.

Psykologsamtalerne varer typisk 50 minutter, og antallet af samtaler afhænger af dit behov.

Forældresamtaler

Som forælder til et barn eller en ung med en spiseforstyrrelse, er det helt normalt at føle sig magtesløs. Alligevel er det vigtigt for alle de involveredes skyld, at du handler på det. Hos Askovhus tilbyder vi forældresamtaler, hvor du eller I som forældre får støtte og hjælp til de konkrete udfordringer, du/I oplever. Gennem samtalerne opnår du/I nye færdigheder, så I bliver bedre i stand til at hjælpe dit/jeres barn.

Det vurderes individuelt, om det er mest hensigtsmæssigt, at begge forældre deltager i samtalen.  I nogle tilfælde er det mest meningsfuldt at have individuelle samtaler. Muligheden for forældresamtaler er ikke betinget af, om dit barn går i behandling i Askovhus.

Forældresamtalerne varer typisk 50 minutter, og antallet af samtaler vurderes individuelt efter behov.

Familiesamtaler

Er hele familien berørt af, at en i familien har en spiseforstyrrelse? Askovhus tilbyder familiesamtaler, hvor der sættes fokus på at støtte og hjælpe familien til at udforske relevante temaer og afdække udfordringer. I familiesamtaler er der plads til at arbejde med de udfordringer og følelser, som viser sig, når man er pårørende til en med spiseforstyrrelse. I samtalen vil der være fokus på, at alle i familien bliver hørt, og at der i fællesskab bliver fundet frem til konstruktive måder at møde udfordringerne på.

En familiesamtale varer 1,5 time, og det vurderes med afsæt i den enkelte families behov, hvor mange familiesamtaler, der er brug for. Det vurderes også fra familie til familie om det er meningsfuldt, at søskende også deltager i samtalen.

Pårørende med til samtalen

Hvis man modtager behandling i Askovhus, har man mulighed for at invitere en pårørende med til en eller flere psykologsamtaler. Det besluttes i samarbejde med den primære behandler, hvornår og hvor ofte det kan være hjælpsomt at invitere en pårørende med til en samtale.

En samtale varer typisk 50 minutter. Formålet med pårørendesamtaler er i overvejende grad at gøre den pårørende klogere på rationalet bag behandlingsrammer og -betingelser og at udforske, hvordan den pårørende bedst støtter op om behandlingen.

Oplæg og kurser for pårørende

Vi tilbyder oplæg og forløb for pårørende til mennesker med spiseforstyrrelser. Forståelse og sygdomsindsigt kan være afgørende for, at du som pårørende kan yde god støtte til din nærmeste.

Vi udbyder jævnligt nye oplæg, kurser og forløb.

Se vores kursusoversigt

Spiseforstyrrelse børn

 

Gratis rådgivning om spiseforstyrrelser

Askovhus tilbyder også gratis rådgivning om spiseforstyrrelser til forældre og andre pårørende. Her kan du få hjælp og vejledning, f.eks. vis du har en mistanke om, at dit barn er ved at udvikle en spiseforstyrrelse.

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00