fbpx Måltidsstøtte til mennesker med spiseforstyrrelse | Askovhus
Kvinde med forklæde laver mad til måltidsstøtte

Måltidsstøtte til mennesker med spiseforstyrrelse

Kvinde med forklæde laver mad til måltidsstøtte

Måltidsstøtte til mennesker med spiseforstyrrelse

Kvinde med forklæde laver mad til måltidsstøtte

Måltidsstøtte til mennesker med spiseforstyrrelse

Måltidsstøtte til mennesker med spiseforstyrrelse

Askovhus tilbyder måltidsstøtte – både ude og hjemme

Hvis du, eller en du kender, har udfordringer med at spise, kan måltidsstøtte være en god hjælp på vejen ud af en spiseforstyrrelse.

Askovhus har over 25 års erfaring med spisestøtte. I vores indsatser tilbyder vi specialiseret måltidsstøtte, som er tilrettelagt efter dine behov, ønsker og mål, og som bliver udført af erfarne medarbejdere.

Vi kan hjælpe både børn og unge (og deres forældre) og voksne, og vi kan yde måltidsstøtte både ude (f.eks. på skole eller uddannelsesinstitution), i jeres eget hjem eller i vores lokaler ved søerne i København.

Hvad er måltidsstøtte?

Måltidstøtte handler om at få hjælp til at spise i trygge og sikre rammer og at arbejde med de ting, der er svære omkring måltidssituationen. Formålet med støtten kan variere alt efter din situation og dine udfordringer.

For nogle vil det være aktuelt at få spisestøtte til måltider grundet et behov for vægtøgning. Og for andre vil formålet med støtten være at træne færdigheder til at forberede og gennemføre måltidet samt lære at håndtere svære følelser før, under og efter spisningen.

Viden, erfaring og trygge, faste rammer

Måltidsstøtte skal udføres af specialiseret personale, der har indgående viden om spiseforstyrrelser og erfaring med at sikre trygge rammer, faste rutiner og med at skabe en tillidsfuld relation. Støtten kan ske både før, under og efter måltidet, og det er vigtigt at den både er konsistent og omsorgsfuld.

En vigtig del af spisestøtte er at skabe struktur og rutiner omkring måltiderne. Dette omfatter bl.a. faste måltidstider, hvor den enkelte støttes i en rolig og afslappet atmosfære. Struktur hjælper med at reducere de svære følelser og usikkerheder omkring måltidet, og det skaber tryghed.

Måltidsstøtte kan også omfatte involvering af pårørende og familie, hvor medarbejderne kan give vejledning og støtte til familiemedlemmer og hjælpe dem med at skabe et støttende miljø udenfor måltidsstøtte-indsatsen.

Udgangspunkt i dine behov og udfordringer

Som nævnt kan der være flere forskellige formål med en måltidsstøtte-indsats, og den skal altid tilrettelægges efter og tilpasses dine behov og udfordringer. Herunder er nogle eksempler på ting, som vi f.eks. vil kunne arbejde med:

  • Øge spisefærdigheder
  • Få flere handlemuligheder i spisesituationer
  • Øge følelsesregulering i spisesituationer og hverdagssituationer
  • Få et øget indblik i eget følelsesliv
  • Arbejde med forholdet til mad
  • Arbejde med forholdet/forbindelsen til egen krop
  • Støtte til selve indkøbet og tilberedelse af måltidet

Hvilke måltider kan man få spisestøtte til?

Vi tilbyder måltidsstøtte til alle slags måltider: morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider.

Sammen finder vi ud af, hvilken spisestøtte du har brug for. Et måltid er som regel normeret til 2 timer, men det vil afhænge af, hvad behovet er, og hvad støtten vil bestå i.

Person skærer agurker til spisestøtte

Hvem udfører måltidsstøtten?

Måltidsstøtte i Askovhus varetages af et erfarent og specialiseret personale, der har indgående viden om spiseforstyrrelser. Askovhus’ medarbejdere er trænet i at sikre en støtte, som er både vedholdende og omsorgsfuld samtidigt med, at den tager hensyn til den enkeltes behov og præferencer.

Alt efter antallet af ugentlige spiseaftaler udføres støtten enten af et team eller en enkelt medarbejder. Det vil være den eller de samme medarbejdere, der indgår i indsatsen. På den måde, kan du føle dig tryg ved, at den eller de personer, som udfører støtten, kender dig og dine udfordringer rigtigt godt.

Medarbejderens opgave er, at måltidet bliver et almindeligt måltid, som den enkelte måske på sigt kan gennemføre på egen hånd. Med fælles hjælp vil den enkelte også kunne begynde at fokusere på, hvad vedkommende kan lide samt at turde at gøre måltidet mere personligt.

En måltidsstøtte-indsats vil som regel have en diætist tilknyttet, der superviserer medarbejderne og indsatsen. Hvis opgaven kræver det, vil Askovhus også kunne tilbyde psykologsamtaler til både den enkelte og til forældrene.

Det praktiske

Ønsker du at vide mere om støtten fra vores måltidsteam? Her har vi samlet en vifte af praktisk information om spisestøtte fra Askovhus.

Hvor lang tid varer måltidsstøtten?

Et hovedmåltid er typisk normeret til 2 timer, og man sidder som regel ved bordet i 20-30 minutter.

Hvor foregår måltidsstøtten?

Måltidsstøtte kan både foregå i eget hjem, på en skole eller lignende eller i Askovhus’ lokaler i København.

Det er vigtigt, at maden spises under så rolige omstændigheder som muligt.

Hvad koster det?

Prisen for måltidsstøtte kan variere alt efter, hvilken slags hjælp du har brug for og hvilken type måltid. Typisk vil måltidsstøtte blive betalt af din hjemkommune. Kontakt os på info@askovhus.dk for at få en pris.

Hvor lang tid varer et forløb?

Et forløb med måltidsstøtte varer typisk mellem 3 måneder til 12 måneder. Forløbets længde tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer, og formålet er at skabe rammerne for, at den enkelte kan lykkes med de mål, der er opsat for indsatsen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du er interesseret i at få enten måltidsstøtte eller kombineret måltidsstøtte og miljøterapi gennem Askovhus, kan du kontakte os enten på telefon 35 30 17 45 eller mail info@askovhus.dk.

Vær opmærksom på, at den nedre grænse for at modtage måltidsstøtten i Askovhus er et BMI på 15.

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb? Eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00