fbpx Behandlingsforløb til børn og unge med spiseforstyrrelse | Askovhus
Kvinde med ryggen til - Askovhus

Behandlingsforløb til børn og unge

Kvinde med ryggen til - Askovhus

Behandlingsforløb til børn og unge

Kvinde med ryggen til - Askovhus

Behandlingsforløb til børn og unge

Behandlingsforløb til børn og unge

Forløb til børn og unge med spiseforstyrrelse

Når børn og unge rammes af en spiseforstyrrelse, sætter den ofte sit præg på hele familien. Derfor har Askovhus tilrettelagt et 40-ugers behandlingsforløb til unge mellem 13-17 år med en spiseforstyrrelse, hvor forældrene også inddrages.  På den måde får den unge det bedste afsæt til at komme ud af spiseforstyrrelsen, mens forældrene bliver klædt bedre på til at støtte den unge og tage vare på alle i familien.

Forløbet er støttet med satspuljemidler af Sundhedsstyrelsen og tilbydes derfor gratis.

Vi er pt. i gang med visitation til det næste forløb, som forventes at starte op i starten af juni 2022.

Tilbuddet er for jer:

  • Hvor den unge i familien har en spiseforstyrrelse og er i eller tæt på et sundt vægtinterval
  • Der måske allerede har været gennem behandling i psykiatrien og nu har brug for efterbehandling
  • Der måske har prøvet behandling andre steder uden helt at have fået fuldt udbytte af det

I vil få hjælp til at:

  • Håndtere udfordringer, der kan være i forbindelse med måltider og at gøre maden mindre dominerende i hverdagen
  • Mindske den spiseforstyrrende adfærd, så der bliver plads til andet i jeres familieliv
  • Kunne sætte ord på og håndtere svære følelser på en konstruktiv måde, så I opnår større trivsel i familien
  • Blive bedre til at samarbejde, lytte og forstå hinanden
  • Mindske eventuel selvskadende adfærd

 

Forløbets indhold

Behandlingsforløbet til unge og deres forældre er et 40-ugers terapeutisk forløb. Behandlingen fokuserer på, at hele familien bliver i stand til at leve en mere normal hverdag, hvor spiseforstyrrelse fylder mindre for både børn og voksne.

De forskellige elementer i forløbet vil tilsammen udgøre en helhedsorienteret indsats, der skal understøtte den enkelte og give forældrene bedre forudsætninger for at kunne hjælpe deres barn samt passe på hinanden.

To kvinder giver hinanden et kram

For den unge

Den unge vil modtage både individuelle psykologsamtaler og indgå i en gruppe med andre unge, hvor færdigheder trænes. Målet er, at den unge gennem dialektisk adfærdsterapi lærer at regulere sine følelser og tilegner sig nye handlemuligheder. Den unge bliver således styrket til at komme videre ud i livet og tage selvstændigt del i det på en meningsfuld måde.

Psykologsamtale

I individuel terapi samarbejder du med psykologen om at finde frem til dine personlige mål, som f.eks. hvad du gerne vil have mere af i din hverdag, og hvad du gerne vil have skal fylde mindre. Der arbejdes også på håndtering af svære følelser og problemer, som opstår i hverdagen, f.eks. i skolen eller med venner og familie. Der gives desuden plads til at følge op på emner fra færdighedstræningen, som du måske kan have brug for at tale videre om i enerum.

Færdighedstræning i gruppe

Formålet med færdighedstræningen er at få nogle alternative redskaber til at håndtere svære følelser og situationer på – både i forhold til sig selv og til andre. Du lærer f.eks. færdigheder til at kunne opbygge og bevare venskaber, mindske konflikt i familien og holde ud i spisesituationer. Når du lærer at bruge færdighederne, får du også mere overskud i hverdagen til at lave de ting, du gerne vil.

Forældresamtaler

Hvert forældrepar deltager i forældresamtaler, som har til formål at støtte og hjælpe jer med de udfordringer, I står i, så I bliver bedre i stand til at hjælpe jeres barn og selv opnår større trivsel i familien

For både forældre og den unge

Hver familie deltager sammen i en række elementer, som har til formål at optimere og koordinere både den unges og forældrenes samlede udbytte.

Familiesamtaler

Der arbejdes med at forbedre og koordinere den unges og forældrenes samlede udbytte og evne til i højere grad at samarbejde, lytte og forstå hinandens synspunkter.

Færdighedstræningsgruppe

Formålet med færdighedstræningsgruppen er, at hele familien lærer at bruge færdighederne, som også gennemgås i færdighedstræningsgruppen med de unge. Som forældre vil I selv kunne bruge færdighederne til at håndtere kriser og udfordringer, f.eks. i forbindelse med måltider, og I vil også bedre kunne understøtte jeres barns brug af færdighederne. Det skaber bedre forståelse og trivsel i familien og giver et mere solidt fundament til at arbejde henimod det familieliv, I gerne vil have sammen.

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00