fbpx Baghuset - Behandlingstilbud med måltidsstøtte for unge
Potteplante og kvinde

Baghuset
Behandlingstilbud med måltidsstøtte

Potteplante og kvinde

Baghuset
Behandlingstilbud med måltidsstøtte

Potteplante og kvinde

Baghuset
Behandlingstilbud med måltidsstøtte

Baghuset

Behandlingstilbud med måltidsstøtte

Behandlingstilbud med måltidsstøtte for unge med en spiseforstyrrelse

Baghuset er Askovhus’ behandlingstilbud med måltidsstøtte for unge under 18 år, som har en spiseforstyrrelse.

I Baghuset arbejder vi med aktiviteter, der understøtter træning af forskellige færdigheder til at mindske spiseforstyrret adfærd. Samtidigt får man specialiseret måltidsstøtte og samvær i trygge rammer tre hverdage ugentligt i dagtimerne.

Baghuset henvender sig til dig, der…
  • Er mellem 13-17 år
  • Har en spiseforstyrrelse og er i eller tæt på et sundt vægtinterval
  • Har brug for støtte før, under og efter måltiderne
  • Måske allerede har været igennem behandling i psykiatrien og har brug for støtte til at komme tilbage til hverdagen med skole og venner
Baghuset giver dig…
  • Bedre forudsætninger for at kunne klare måltiderne, både hvad angår forberedelse af maden og selve spisningen
  • Mulighed for at blive klogere på din spiseforstyrrelse, hvad den gør ved dig, og hvad der motiverer dig for et liv uden den
  • Mulighed for at øve dig i sociale færdigheder og danne venskaber
  • Mulighed for at lære at regulere egne følelser efter måltider
  • Mulighed for at blive støttet i forhold til din skolegang

To kvinder taler sammen

Baghuset indeholder en kombination af indsatser

Baghuset tilbyder en kombination af specialiseret måltidsstøtte, færdighedstræning, ugentlig gruppeundervisning og individuelle samtaler samt forældre- og familiesamtaler.

Måltidsstøtte

Formålet med måltidsstøtte kan variere alt efter din situation og dine udfordringer. Måltiderne spises i fællesskab med de øvrige deltagere. Vi tager udgangspunkt i det, du har svært ved omkring måltiderne og vil f.eks. træne færdigheder til at forberede og gennemføre et måltid samt håndtere svære følelser før, under og efter spisningen.

Færdighedstræning

I Baghuset arbejder vi med en række meningsfulde, aktiviteter, som både skal træne færdigheder og mindske eventuel tvangsmotion og øvrig kompenserende adfærd.

Aktiviteterne foregår som regel før frokost, og det kunne f.eks. være:

Deltagerne planter stiklinger

I processen sættes der fokus på betydningen af at give planten den rette pleje og der tales om, hvordan planter kan visne eller rådne, hvis de får for lidt eller for meget vand. I arbejdet drages der paralleller til, hvordan kroppen har brug for mad og drikke, og deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvordan vi som mennesker har brug for en balance mellem omsorg og eget ansvar for at udvikle os og blive ved med at vokse og gro.

Mit trygge sted

Deltagerne laver collage med udklip fra blade. Formålet med opgaven er at deltagerne reflekterer over, hvad de kan lide og ikke kan lide. Der åbnes op for refleksion omkring, hvad man kan have brug for og nogle af de dømmende tanker, som kan komme til at dominere i forhold til ting, man tænker, man ”burde” kunne klare selv eller ”burde” kunne lide.

Efter frokost er der fokus på at lave skolerelaterede opgaver og træne sociale færdigheder. Her er fortsat et stort fokus på at undgå kompenserende adfærd, og personalet vil derfor hele tiden være sammen med deltagerne.

Individuel koordinerende samtale

I den individuelle terapi samarbejder du med psykologen om at finde frem til dine personlige mål, som f.eks. hvad du gerne vil have mere af i din hverdag, og hvad du gerne vil have skal fylde mindre. Der arbejdes også på håndtering af svære følelser og problemer, som opstår i hverdagen, f.eks. i skolen eller med venner og familie. Der gives desuden plads til at følge op på emner fra færdighedstræningen, som du måske kan have brug for at tale videre om i enerum.

Forældre- og familiesamtaler

I forældresamtalerne er der mulighed for at en eller begge forældre deltager. Samtalerne har til formål at støtte og hjælpe jer forældre med de konkrete udfordringer, I står i. På den måde bliver I bedre i stand til at hjælpe jeres barn og opnå større trivsel i familien.

I familiesamtalerne deltager både den unge og forældrene. I disse samtaler arbejdes der med at forbedre og koordinere den unges og forældrenes samlede udbytte af forløbet. Samtidigt fokuserer vi på at samarbejde, at lytte og at forstå hinandens synspunkter i familien.

Ungegruppe

Én eftermiddag ugentligt deltager man i en ungegruppe. Gruppen er struktureret omkring temaer, som relaterer sig til både det at være ung, og det at være ung og have en spiseforstyrrelse. Med afsæt i temaerne vil gruppen komme til at beskæftige sig med, hvordan man kan bruge relevante DAT-færdigheder, når man møder udfordringer. Der vil både være temaoplæg, styret samtale mellem de unge og hjemmeøvelser/refleksioner.

Støtte til skolegangen

Hvis du har tilknytning til en skole, vil Baghuset understøtte denne skolegang f.eks. med hjælp til skoleopgaver og lektier. Dog skal det understreges, at der ikke er en lærer ansat i tilbuddet, men vi vil hjælpe dig så godt, vi kan med både det faglige og det sociale, der knytter sig til skolen.

Praktisk

Baghuset har åbent fra kl. 8:30-15 mandag, onsdag og fredag, og der er således støtte, undervisning og samtale i 22½ time om ugen. Dertil kommer forældresamtaler hver 14. dag og familiesamtaler hver 8. uge.

Der tilbydes måltidsstøtte til fire måltider dagligt (morgenmad, frokost og to mellemmåltider), og forplejning er inkluderet i tilbuddet. I Baghuset arbejdes der terapeutisk ud fra en kognitiv forståelsesramme.

Unge over 18 år udelukkes ikke fra Baghuset, og du kan således også fortsætte i baghuset efter at være fyldt 18 år, hvis det giver mening for dig.

Hvis du er interesseret i at komme i et forløb i Baghuset, vil du skulle kontakte din kommune, da forløbet skal finansieres af dem. Prisen fremgår af vores prisliste her.

Du kan også hente en folder om Baghuset her.

Lokale til miljøterapi og måltidsstøtte

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00