fbpx Botilbud til mennesker med en spiseforstyrrelse | Askovhus

Botilbud til mennesker med spiseforstyrrelser

Er du i behandling for en spiseforstyrrelse, og har du brug for støtte til at udvikle og træne færdigheder, som kan hjælpe dig til at klare hverdagslivets udfordringer bedst muligt? Så tilbyder Askovhus forskellige former for botilbud, der kan hjælpe dig med en spiseforstyrrelse på vej. Vi har over 25 års erfaring, og udvalgt af Socialstyrelsen som eksperter indenfor spiseforstyrrelsesområdet.

Et botilbud kan blive bevilliget gennem din kommune. Du skal derfor ikke selv betale for forløbet.

Askovhus rummer tre forskellige boformer, der hver især understøtter særlige mål i behandlingen og rehabiliteringen, og som alle er tilrettelagt efter forskellige behov. De tre boligtyper er:

  • bofællesskab
  • delebolig
  • solistbolig

Som beboer i Askovhus kan du også benytte dagtilbuddet. Læs mere om dagtilbuddet nederst på siden.

two columns style card

Botilbud og rehabilitering

Formålet med et botilbud er rehabilitering af personlige og sociale kompetencer. En spiseforstyrrelse skaber ofte en barriere for at leve et velfungerende liv, og botilbuddet er rettet mod at skabe og opretholde en struktureret hverdag med regelmæssig spisning. Læs mere om Socialstyrelsens nationale retningslinjer for rehabilitering af borgere med svære spiseforstyrrelser her.

Når man kommer i et botilbud for spiseforstyrrelse og flytter ind i Askovhus, bliver man tilknyttet en forløbskoordinator, som man samarbejder med om at opnå sine mål. Mange har behov for støtte til at klare sig selv i boligen, især i forhold til spisning, indkøb og sociale aktiviteter. Efter opholdet i Askovhus er man ofte klar til at flytte i egen bolig.

Hvem kan bo i Askovhus?

Alle tre boligformer er for mennesker med spiseforstyrrelser, som ofte også har en personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd, angst, depression eller OCD.

Det er kommunen, behandlingen i regionen og Askovhus, der i samarbejde vurderer, hvilken boform der er egnet for dig. Som oftest vil en læge eller behandler anbefale en boform, som hun/han mener er bedst for dine mål og behov, mens kommunen træffer den endelige beslutning, som Askovhus støtter op om.

Det er muligt at skifte boform under sit bo-ophold i Askovhus.

“Medarbejdere og ledelse har højt specialiseret viden og menneskelig omsorgsfuldhed samt opmærksomhed, der bevirker, at borgerne oplever sig mødt og udvikler sig i positiv retning.”

Socialtilsyn Hovedstaden om Askovhus’ botilbud

Askovhus’ botilbud er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden

Hvert år skal et socialt bosted vurderes af et tilsyn, og Askovhus’ botilbud er de sidste mange år blevet godkendt med topkarakterer.

Socialtilsynet har blandt andet vurderet og fremhævet Askovhus’ rammer og skriver:

…tilbuddets fysiske rammer er velegnede til formålet og understøtter borgerne i at leve et så selvstændigt liv som muligt, og med mulighed for privatliv i boligen.”

Læs mere om tilsyn af botilbuddet nederst på siden.

De forskellige boligtyper

Askovhus rummer tre forskellige boformer, der hver især er udformet til at understøtte specifikke mål i behandlingen og rehabiliteringen, og som alle er tilrettelagt efter forskellige specifikke behov. Her er der tale om bofællesskab, delebolig eller solistbolig, som du læse mere om herunder.

Bofællesskab

Bofællesskaberne har adresse på Åboulevard og ligger ved siden af Askovhus’ dagtilbud. Bofællesskaberne består af tre store herskabslejligheder på 180 m2, hvor der er plads til fire beboere. Du vil komme til at bo sammen med to andre, der også har en spiseforstyrrelse, og en studerende uden en spiseforstyrrelse. I har alle jeres eget værelse og deler spisekøkken, bad og toilet.

Hvem bor i bofællesskaberne?

Dem, der bor i bofællesskaberne, har en spiseforstyrrelse, der viser sig som restriktiv spisning eller overspisninger. Det er ikke hensigtsmæssigt, at personer med bulimi bor i disse bofællesskaber, da opkastningerne kan være demotiverende for de andre beboeres vej ud af spiseforstyrrelsen.

Bofællesskaberne henvender sig desuden til dig, der har trang til at isolere dig og/eller dig, som har behov for at være tæt på din forløbskoordinator.

Fællesmøde

En gang om måneden er der møde for alle beboerne, hvor der tales om ting såsom rengøring og indkøb. Derfor henvender bofællesskabet sig også til personer med behov for støtte og hjælp til at udvikle disse færdigheder.

Delebolig

Deleboligerne har adresse på Brohusgade og ligger 10 minutters gang fra Askovhus’ dagtilbud og kontorer og 5 minutter fra Askovhus’ terapilokaler og grupperum. Deleboligerne består af 12 lejligheder på 66-75 m2. Du deler lejligheden med en studerende, der ikke har en spiseforstyrrelse. Du har dit eget værelse og deler entré, køkken og badeværelse med din sambo. Til lejligheden hører et loftsrum, og der er vaskefaciliteter i kælderen og gårdmiljø med plæne og grill.

Hvem bor i deleboligerne?

Det er typisk personer, der har brug for at udvikle kompetencer til at bo mere selvstændigt, som bor i deleboligerne. Deleboligen egner sig godt til dig, der er klar til at træne sociale færdigheder i relation til mennesker uden spiseforstyrrelser.

Den studerende, du deler lejligheden med, har ikke og har heller ikke haft en spiseforstyrrelse. Hun/han har ikke en behandlende rolle og studerer derfor heller ikke sundheds- eller socialfagligt arbejde som f.eks. psykologi, ernæring eller socialrådgivning.

Solistbolig

Solistboligerne er lokaliseret i Brohusgade og ligger 10 minutters gang fra Askovhus’ dagtilbud og kontorer og 5 minutter fra Askovhus’ terapilokaler og grupperum. I solistboligerne bor man alene.

Hvem bor i solistboligerne?

Solistboligerne er for dig, der har svært ved at bo med en anden person. Det kan eksempelvis være, at du har svær OCD, rengøringstrang eller social fobi. Det er den behandlingsansvarlige og Askovhus, der vurderer, om det er hensigtsmæssigt for den enkelte at bo alene. Den kommunale myndighed skal også godkende dette.

Fælles for de tre botilbud

Fælles for de tre botilbud er, at du ugentligt har en aftale med en relationsmedarbejder, hvor I laver mad, spiser sammen og taler om hverdagen. Relationsmedarbejderen er en ung studerende, der er trænet i at støtte dig i boligen og i forbindelse med spisning og aktiviteter. Du kan også få hjælp til praktiske gøremål, lægebesøg og lignende af relationsmedarbejderen.

Mens du bor i Askovhus, vil der være et krav om, at du skal arbejde dig frem mod en sund vægt. Hvad der er en sund vægt for dig, aftales indbyrdes med din behandlingsansvarlige. Der vil være en naturlig forståelse for, at det kan bringe svære følelser frem som ambivalens, mens du arbejder dig fri af spiseforstyrrelsen.

Forløbskoordinator

Du er også tilknyttet en fast forløbskoordinator, som taler med dig om hverdagslivet og om, hvordan du bedst muligt opnår dine mål. Din forløbskoordinator sørger for at holde den røde tråd i hele dit rehabiliteringsforløb og har kontakten til for eksempel din læge eller psykiater, din sagsbehandler og dit jobcenter. Askovhus’ socialrådgiver vil desuden støtte dig i forhold omkring økonomi, uddannelse og beskæftigelse mv.

Ved opstart i Askovhus’ botilbud skal du minimum have en BMI på 18,5 samt være indstillet på at indgå i botilbuddets rehabiliterende aktiviteter.

Det praktiske

Har du et ønske om at komme i et botilbud for spiseforstyrrelse i Askovhus? Vi har samlet lidt praktisk information til dig her.

Hvor lang tid varer et forløb?

Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid man har brug for at bo i Askovhus. Typisk bor man i Askovhus i minimum et par år.

Askovhus vil sammen med din kommune, din behandlingsansvarlige læge og dig selv løbende vurdere, hvornår du vil være klar til at flytte ud igen.

Hvad koster det?

Et botilbud for spiseforstyrrelse bliver bevilliget gennem din kommune. Du skal derfor ikke selv betale for forløbet.

Hvordan kommer jeg i gang?

For at komme i betragtning til et botilbud for spiseforstyrrelse laver din kommune, din behandlingsansvarlige læge og Askovhus i samarbejde en vurdering. Din kommune træffer den endelige beslutning. Kontakt gerne os først. Så  finder ud af, om vi kan hjælpe dig, og hvordan du kommer videre i processen.

Visitation

Inden du begynder i et forløb i Askovhus, vil vi gerne sikre os, at du får den hjælp, du har brug for. Derfor inviterer vi dig til samtale, hvor vi vil stille dig nogle spørgsmål vedr. din situation. På den måde sikrer vi os, at du kommer i et forløb, der passer til dig og dine behov.

Kvinde taler i telefon

Kontakt os

Har du spørgsmål til et konkret forløb? Eller vil du gerne vide mere om Askovhus’ forskellige behandlingstilbud?

Ring til os på 35 30 17 45 eller skriv en mail til info@askovhus.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 09.00-16.00